Mesto Dudince informuje


Vážení občania a návštevníci mestečka Dudince,

už po jedenásty krát Vás Oblastná organizácia cestovného ruchu v spolupráci s Mestom Dudince a ďalšími členmi OOCR srdečne pozýva dňa 27.05.2017 na športovo-kultúrne podujatie Otvorenie kúpeľnej sezóny. Športová časť podujatia začne o 10:00 hod. v priestoroch futbalového štadiónu Dudince futbalovým turnajom prípraviek za účasti FK Levice, FK Žiar nad Hronom, FK Dukla Banská Bystrica, FK Detva, FK Banská Štiavnica, FK Dudince, ktorá bude pokračovať od 13:30 hod. zápasom medzi Internacionálmi Dudince a Internacionálmi z Korne. V popoludňajších hodinách od 15:00 hod. sa v areáli prírodného amfiteátra môžete tešiť na FS Urpín, La Femme, skupinu Vidiek, Kontrast, či Smolu a Hrušky a ďalších účinkujúcich.  Moderátorom podujatia je Štefan Skrúcaný, spoločnosť Vám  a Vašim deťom bude robiť Víla Dudinka s Rímskym vojakom. Tradičný jarmok, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením, či skvelá tombola sú pripravené iba pre Vás. Vstup na podujatie je bezplatný. 

Priložené súbory:

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu. Po ukončení podujatia boli pohostení chutným gulášom.

 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.Operátori sú pripravení vyradiť programy JOJ z ponuky 


Ako je známe, od začiatku tohto roka slovenskí komerční vysielatelia MARKÍZA a JOJ spoplatnili svoje vysielania.

So spoločnosťou Markíza došlo k dohode a k podpísaniu zmluvy o vysielaní ich TV programov.

So spoločnosťou JOJ zatiaľ k dohode nedošlo,  lebo ich požiadavka na spoplatnenie je neúmerne vysoká, naviac sa vyhrážajú ukončením vysielania českej verejnoprávnej televízie.

Za účelom ochrany klientov asociácia APKT, ktorej členom je aj spoločnosť Vares s r.o. B.B., vypracovala tlačovú správu.

Znenie celej tlačovej správy nájdete ako prílohu k tomuto oznamu.

Priložené súbory:
Mesto Dudince Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:

Aj tento rok pozývame všetkých obyvateľov nášho mesta na tretí ročník podujatia

"Daruj deň svojmu mestu",

ktorý venujeme skrášľovaniu nášho okolia, v ktorom žijeme. 
Súťaž vín amatérskych vinárov

a prezentácia profesionálnych vinárov  

regiónu HONTOznamujeme Vám, že dňa 6.4.2017 boli zahájené búracie (demolačné) a čistiace práce pri odstraňovaní budovy rozostavaného kultúrneho strediska v kúpeľnom parku.
Predpokladaná doba ukončenia všetkých prác je do konca mesiaca apríl 2017. 
Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v danom období tolerovali hlučnosť a prašnosť spôsobené vyššie uvedenými prácami a  rešpektovali bezpečnostné opatrenia v uvedenej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme.Mesto Dudince a Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú na výstavu súťažných návrhov verejnej anonymnej architektonicko - výtvarnej súťaže "Uvítací monument mesta Dudince" od 03.04.2017 do 28.04.2017 prístupnej v pracovných dňoch v čase úradných hodín v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Dudinciach. 

Vážení občania,
chceli by sme Vás upozorniť na zvýšený výskyt nepovolených odpadov v zberných nádobách na papier,  kde sa nachádzajú zložky ako použité znečistené jednorazové plienky a iné hygienické potreby a veľmi veľký objem kuchynského odpadu.
V prípade, že  spracovateľ nájde nepovolené odpady – bude odpad vrátený. 
Separovaný zber odpadu nekončí na skládke, ale je ďalej triedený RUČNE, aby mohol byť čo najlepšie využitý ako druhotná surovina. 
Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali správne triedenie zložiek separovaného zberu, v inom prípade budú vyčíslené škody a finančný postih bude znášať občan! Vážení občania, v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dudince č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v Meste Dudince každému súpisnému číslu bolo priradené orientačné číslo. 

Na základe prideleného orientačného čísla si tabuľky s daným číslom môžete bezplatne prevziať u pani Pavelkovej na mestskom úrade /matrika/. Jej pripevnenie a údržbu si zabezpečíte vo vlastnej réžii. 
FEBRUÁR: 09.02.2017
MAREC: 09.03.2017
APRÍL: 06.04.2017
MÁJ: 04.05.2017

Občania, ktorí majú záujem o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017, sú povinní do 31.01.2017 predložiť všetky potrebné doklady v zmysle VZN č. 8/2015 zo dňa 10.12.2015. 
Taktiež občania, u ktorých došlo k zmene predmetu dane z nehnuteľnosti /kúpa, predaj, darovanie, výmena, dedičstvo/, sú povinní zmeny nahlásiť a predložiť všetky potrebné doklady do 31.01.2017.DETSKÁ AMBULANCIA    -   MUDr. Martin OLEJ, všeobecný lekár pre deti a dorast

Od 15. decembra 2016

začína ordinovať aj v Dudinciach

 

ORDINAČNÉ   HODINY

DUDINCE, J.Jesénia 168/4


UTOROK 13:00 - 14:30

ŠTVRTOK 13:00 - 14:30Informácie na tel.:  045-5591279,  0903 501234Spravodajstvo

Daruj deň svojmu mestu 2017

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu...

Čítať celý článok...

Medzinárodné cyklistické preteky - Kritérium Dudince

Z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince, dňa 29.04.2017 bude v čase od 12,00 hod. do 17,30 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná.Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú ...

Čítať celý článok...

Oznam spoločnosti VARES s r.o. Banská Bystrica

                                                                                     ...

Čítať celý článok...

Dudinská 50 -tka

Na Dudinskej päťdesiatke sa stal víťazom Nór HaukenesTASR, 25. marca 2017 16:45Titul majstra Slovenska patril Dušanovi Majdánovi, ktorý finišoval na 16. mieste s výkonom (4:10:40).Dudinská päťdesiatka, archívna snímkaDudince 25. marca (TASR) - Na 36. ročníku Dudinskej päťdesiatky,...

Čítať celý článok...