Mesto Dudince informuje

Naše futbalové družstvo internacionálov obhájilo prvenstvo na 2. ročníku medzinárodného futbalového turnaja v Korni /Kysuce/. 


Viac o medzinárodnom futbalovom turnaji si môžete prečítať na:


http://nasekysuce.sme.sk/c/20431525/v-korni-si-uctili-pamiatku-futbalovych-velikanov-vyhrali-dudince.html FEBRUÁR: 09.02.2017
MAREC: 09.03.2017
APRÍL: 06.04.2017
MÁJ: 04.05.2017

Srdečne pozývame všetkých nadšencov korčuľovania do areálu Spojenej školy, kde je k dispozícii ľadová plocha.

Osvetlenie ľadovej plochy bude zabezpečené do 21:00 hod. 


Občania, ktorí majú záujem o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017, sú povinní do 31.01.2017 predložiť všetky potrebné doklady v zmysle VZN č. 8/2015 zo dňa 10.12.2015. 
Taktiež občania, u ktorých došlo k zmene predmetu dane z nehnuteľnosti /kúpa, predaj, darovanie, výmena, dedičstvo/, sú povinní zmeny nahlásiť a predložiť všetky potrebné doklady do 31.01.2017.

Šťastný nový rok,

zdravie, šťastie, lásku,

radosť, spokojnosť a úspech

všetkým želá

primátor Mesta Dudince

a zamestnanci

mestského úradu. Starý rok sa lúči a nový sa rodí,
tak to rok čo rok tu na svete chodí.
Je pekným zvykom v tejto chvíli 
želať si navzájom zdravia, sily.
Nech pokoj, dôvera 
a láska vládne svetom,
želáme dospelým i deťom.