Dudince
Oficiálne stránky mesta

Dudince sú malebné kúpelné mestečko nachádzajúce sa na úpätí Krupinskej kotliny na juhu stredného Slovenska.

Známe sú najmä liečivou vodou, ktorú využívajú ľudia už niekoľko storočí.

Oficiálne stránky mesta Dudince

 

Novinky a oznamy

MESTO DUDINCE

v zmysle

zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zn.n.p.

v y h l a s u j e

Neprehliadnite

Fotografie (výber) z cyklistických pretekov KRITÉRIUM DUDINCE, ktoré sa konali 26.4.2014.

Fotodokumentácia z 33. ročníka DUDINSKEJ 50
(Photos from 33edition DUDINSKA 50)

Sú spracované na základe požiadavky Mesta Dudince ako orgánu územného plánovania a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.
 

 

  • Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
  • ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
  • Varovné signály

 

Partneri