Mesto Dudince informuje

Vážení občania,

Mesto Dudince má zámer v rámci investičných aktivít s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania vybudovať nájomné rodinné domy v lokalite ulice Poľnej. Jedná sa o 6 dvojdomov v 4 variantách, pričom sa predpokladá, že každý z 12 domov bude mať vlastný pozemok o výmere cca 400 m².

Typy bytov v dvojdomoch (viď pôdorys):

  • B1 - 3 objekty, výmera podlahovej plochy 45,10 m2, výmera pozemku 400 m2
  • B2 - 3 objekty, výmera podlahovej plochy 74,50 m2, výmera pozemku 400 m2
  • C1 - 3 objekty, výmera podlahovej plochy 46,70 m2, výmera pozemku 400 m2
  • C2 - 3 objekty, výmera podlahovej plochy 73,30 m2, výmera pozemku 400 m2

Predpokladaný začiatok realizácie výstavby: máj 2016

Predpokladané ukončenie výstavby: júl 2017

V prípade záujmu o pridelenie bytu v  nájomných rodinných domoch, svoju písomnú žiadosť s uvedeným typom bytu – objektu, doručte v termíne do 15.02.2016 na adresu: Mesto Dudince, Okružná 212, 962 71 Dudince.

Bližšie informácie k projektu výstavby nájomných rodinných domov Vám poskytne počas stránkových hodín:

Ing. Danica Rajčanová, 0918 936 315
Priložené súbory:

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
primátorovi mesta je potrebné zaslať na elektronickú adresu:

msu@dudince-mesto.sk 4.12.2015 sme po roku znova privítali v našom meste Mikuláša so svojimi pomocníkmi.

Detičky zo Spojenej školy a Materskej školy sa mu predstavili s pripravenými básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí.Spravodajstvo

Mikuláš v Dudinciach

4.12.2015 sme po roku znova privítali v našom meste Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Detičky zo Spojenej školy a Materskej školy sa mu predstavili s pripravenými básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí....

Čítať celý článok...

Výstava IX. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia Hontianske inšpirácie

12. októbra 2015 primátor mesta v obradnej sieni mestského úradu slávnostne prijal účastníkov IX. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia Hontianske inšpirácie 2015. V sobotu 17. októbra 2015 sa konalo slávnostné otvorenie prvého dňa výstavy sympózia, kto...

Čítať celý článok...

Odovzdanie hasičského vozidla

18. októbra 2015 v priestoroch pred požiarnou zbrojnicou sa uskutočnilo odovzdanie hasičského vozidla nášmu DHZ ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom....

Čítať celý článok...

Oslavy 71. výročia SNP

Dňa 30.8.2015 sme si pripomenuli 71. výročie SNP. Pri tejto príležitosti sa v našom meste konali oslavy, ktoré začali pred mestským úradom slávnostným položením venca k pamätnej tabuli. Svojou návštevou nás poctil predseda Národnej rady Slovenskej republiky a zástupco...

Čítať celý článok...

Futbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"

Výsledky futbalového turnaja „Pohár primátora mesta“ 1. TJ SLOVAN DUDINCE 2. TJ Družstevník Horné Semerovce 3. TJ Družstevník Pástovce 4. OTJ Terany Najlepší strelec futbalového turnaja: Marek HARACH – 6 gólov Výsledky jednotlivých zápasov futbalového...

Čítať celý článok...