Mesto Dudince informuje

Vážení občania, návštevníci, priatelia kúpeľného mestečka Dudince,

po dlhých desiatkach rokov od čias kedy sme sa naposledy mohli osviežiť v Dudinciach prírodnou minerálnou vodou "slatinského typu" nadišiel čas, kedy môžeme nadviazať na tradíciu  z minulosti a opätovne navštíviť magické miesto výskytu tejto jedinečnej vody zachytenej v prírodnom zdroji pod názvom:  Dudinka S-6/A. Po povinnej jazde týkajúcej sa vybavovania príslušných povolení bolo Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Dudinciach v spolupráci s Mestom Dudince a Kúpeľmi Dudince a.s. realizované dňa 1.10.2015 odvŕtanie nového zdroja v areáli vnútorného kúpeľného územia, jeho následné zabudovanie, uskutočnenie hydrodynamickej skúšky a mikrobiologických rozborov. Práce pokračovali zhutnením podložia okolo vrtu, výstavbou altánku, násypom prístupového chodníka. Napriek tomu, že k úplnému dokončeniu areálu sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, veríme, že prostredníctvom grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne sa nám podarí dielo dokončiť. Zároveň ďakujeme všetkým organizáciám, firmám, živnostníkom  a ochotným majstrom svojho remesla, ktorí sa svojou prácou  a entuziazmom  zaslúžili o obnovenie prírodného zdroja.

Klasifikácia zdroja Dudinka S-6/A: Prírodná minerálna vody, vysoko mineralizovaná, kyselka, sulfánová, hydrogen-uhličitanovo-vápenatá, so zvýšeným obsahom síry, železa, hydrogenuhličitanov, fluoridového iónu, horčíka, vápnika a kyseliny kremičitej, slabo kyslá, studená. Celková mineralizácia 1676 mg/l, obsah CO2 1663 mg/l, pH 6,38, teplota 12,6 0C.Vážení občania, 


            Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo dňa 11. januára 2016  mesto Dudince z  2926 slovenských obcí  a miest na základe ratingu ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti ako MESTO S PREDPOKLADOM STABILNÉHO ROZVOJA. Vyhodnoteným obciam a mestám bola udelená Pečať Rozvoja obcí  a miest. 
Priložené súbory:

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
primátorovi mesta je potrebné zaslať na elektronickú adresu:

msu@dudince-mesto.sk 4.12.2015 sme po roku znova privítali v našom meste Mikuláša so svojimi pomocníkmi.

Detičky zo Spojenej školy a Materskej školy sa mu predstavili s pripravenými básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí.Spravodajstvo

DARUJ DEŇ SVOJMU MESTU

Vážení občania,dňa 16.04.2016 sa uskutočnil druhý ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované skrášleniu okolia v ktorom žijeme. V slnečnom počasí  a v dobrej nálade dobrovoľníci nášho mesta vyčistili od drobného komunálneho odpadu územie mesta Dudinc...

Čítať celý článok...

35. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka

Víťazom jubilejného 35. ročníka medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka, ktoré mali štatút podujatia B-kategórii seriálu IAAF, sa stal Poliak  Rafal Augustyn časom 3:43:22 h. Najlepší zo Slovákov bol Dušan Majdán (VŠC Dukla Banská Bystrica), ktorý skonč...

Čítať celý článok...

Hugo von Oberndorff

Čo ste nevedeli o grófovi Hugovi von Oberndorffovi ... Kúpele Dudince patria k najmladším kúpeľom na Slovensku. Do dnešnej podoby boli vybudované až po roku 1961. Ale Dudinská voda, patrí k najstaršie  známym minerálnym vodám Uhorska. Prvé matné písomné zmie...

Čítať celý článok...

Mikuláš v Dudinciach

4.12.2015 sme po roku znova privítali v našom meste Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Detičky zo Spojenej školy a Materskej školy sa mu predstavili s pripravenými básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí....

Čítať celý článok...

Výstava IX. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia Hontianske inšpirácie

12. októbra 2015 primátor mesta v obradnej sieni mestského úradu slávnostne prijal účastníkov IX. ročníka Medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia Hontianske inšpirácie 2015. V sobotu 17. októbra 2015 sa konalo slávnostné otvorenie prvého dňa výstavy sympózia, kto...

Čítať celý článok...