Mesto Dudince informuje


       

Za rok 2017 bolo Mesto Dudince vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja
Národná transfúzna služba SR
Pracovisko NOVÉ ZÁMKY
 
Vás pozýva na odber krvi
  
Dňa 13.03.2018 - utorok 
DUDINCE - Kultúrny dom
 
v čase  od  8:00 hod.  do 10:00 hod.Nový prevádzkovateľ KTV v Dudinciach, 

spoločnosť SLOVANET, a.s. oznamuje svojim klientom, že do skončenia rekonštrukcie káblových sietí (máj 2018), môžu všetci klienti prijímať všetky programové ponuky neobmedzene, bez kariet,  dodaných minulým prevádzkovateľom. 

Po tomto termíne budú klienti včas oboznámení s programovou ponukou. 
Mesto Dudince oznamuje občanom,
že preberanie daňových priznaní k 31.12.2017 bude zabezpečovať Daňový úrad Banská Bystrica
v dňoch 28.3.2018 od 9.00 hod. - do 14.00 hod. 
a 29.03.2018 od 9.00 hod. - do 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine,
Svätotrojičné námestie. č. 4/4.Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 10.februára 2018 v čase od 9,00 do 18,00 bude prerušená telekomunikačná prevádzka 
z dôvodu zmeny technológie , v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby.Dňa 27.januára 2018 Mesto Dudince v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince a Hotelom Minerál organizovalo 3. ročník mestského plesu. Veľký záujem svedčí, že náš ples si získal priazeň a stal sa tak súčasťou kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v našom meste. 

Účinkujúci, ktorých sme privítali, nás sprevádzali počas celého večera a vďaka nim sme prežili príjemný večer plnej dobrej nálady.Dňa 31.01.2018 o 16,30 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade sa uskutoční zasadnutie stavebnej komisie MsZ.

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2018 podľa platného VZN č.3/2017. 
Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2018. 
Z dôvodu prechodu na nový systém vyrubovania rozhodnutí o výške dane a poplatkov, po 31.1.2018 nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložení potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku.


Všetkých priaznivcov stolného tenisu pozývame na 4.kolo pohára Európskej stolnotenisovej únie - 14.januára 2018 o 15,00 hod. v telocvični SŠ Dudince. 
Príďte povzbudiť našich chlapcov v ďalšom dôležitom zápase:
TTC Hontianske Trsťany / Dudince 
vs
SG Stockenrau /Rakúsko/


Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s Mestom Dudince a Hotelom Minerál Vás srdečne pozývajú na MESTSKÝ PLES 2018. 
Predpredaj vstupeniek je v Turisticko - informačnej kancelárii Dudince a na Mestskom úrade-matrika, prízemie.


Veľa krásnych chvíľ v novom roku, 
nech Vás zdravie, šťastie neobchádza,
nech Vás láska každý deň sprevádza, 
a mnoho osobných a pracovných úspechov 

Vám prajú zamestnanci 
a vedenie Mesta Dudince 
Milí priatelia, 
vstaňte od televíznych obrazoviek, zavolajte rodinu a priateľov, zoberte si so sebou košík dobrôt a pitia, dobrú náladu, úsmev na tvári a príďte do sály Kultúrneho domu v Merovciach, kde za zvukov hudby spoločne odprevadíme rok 2017 a spoločne privítame nový 2018.Oznamujeme Vám, že dňom 12.12.2017 začala príprava staveniska a následné stavebné práce na budove bývalej Palomy, na ulici Okružná.

V tejto súvislosti, Vás žiadame o strpenie výkonu stavebných prác a o bezpečnosť v okolí staveniska. 
Za vniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.


Spravodajstvo

Mestský ples 2018 - 27.01.2018

Dňa 27.januára 2018 Mesto Dudince v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Dudince a Hotelom Minerál organizovalo 3. ročník mestského plesu. Veľký záujem svedčí, že náš ples si získal priazeň a stal sa tak súčasťou kultúrno - spoločenských podujatí organizovan...

Čítať celý článok...

Zníženie alebo odpustenie poplatku za KO na rok 2018

O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2018 podľa platného VZN č.3/2017. Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2018.&n...

Čítať celý článok...

POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY VŠETKÝM

Vianoce nie sú iba prebiehajúci čas alebo kúsok obdobia každého roku, ale stav našej mysle. Šírte preto ich dobro, atmosféru a nádej aj počas budúceho roka, ktorý sa tak stane pre Vás nezabudnuteľným. Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddy...

Čítať celý článok...