OZNAM Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra, Regionálne pracovisko Levice vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí podali žiadosť o získanie podpory na plochu a doplnkovú platbu v roku 2017, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, rozhodnutie o poskytnutí priamej platby pre rok 2017. 

Rozhodnutia sa vydávajú po predložení OP v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7,30 hod. – 16,00 hod. 
Uvedené rozhodnutia budú pripravené na vydávanie žiadateľom do 15.12.2017, ako posledný deň na prevzatie rozhodnutia. Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Pôdohospodárska platobná agentúra - OZNAM [pdf] 163 kB