BUSINESS

Covid 19

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu
Zasadnutie Krízového štábu Mesta Dudince
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb, platného s účinnosťou od 16.marca 2020 od 6.00 hodiny
COVID - 19 - ako nakladať s použitými rúškami alebo respirátormi
Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu.
Opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020
Rozšírenie núdzového stavu
Rozšírenie núdzového stavu
COVID-19 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 05.05.2020 - Otvorenie prevádzok 2. fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 05.05.2020 - Hromadné podujatia, bohoslužby 3. fáza
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - zastupiteľstva a pohreby
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 13.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia- prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - rúška
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - štátna karanténa
Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 05. 2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 26. 05. 2020
Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 26. 05. 2020 a 28.05.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 27. 05. 2020 - 28.05.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 01. 06. 2020 - hranice 48 hodín
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 02. 06. 2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03. 06. 2020