Covid 19

MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR a MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY
COVID - automat, praktické informácie
Informácie pre občanov a návštevníkov mesta k celoplošnému testovaniu na COVID 19
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR s platnosťou od 1.9.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 20.07.2020 a aktuálne informácie
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Usmernenie a Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11.a 12. 06. 2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09. 06. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 05. 06. 2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03. 06. 2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 02. 06. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 01. 06. 2020 - hranice 48 hodín
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 27. 05. 2020 - 28.05.2020
Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 26. 05. 2020 a 28.05.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 26. 05. 2020
Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 05. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - štátna karanténa
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - rúška
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia- prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 13.05.2020
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - zastupiteľstva a pohreby
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 05.05.2020 - Hromadné podujatia, bohoslužby 3. fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 05.05.2020 - Otvorenie prevádzok 2. fáza
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
COVID-19 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
Rozšírenie núdzového stavu
Rozšírenie núdzového stavu
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020
Opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu.
COVID - 19 - ako nakladať s použitými rúškami alebo respirátormi
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb, platného s účinnosťou od 16.marca 2020 od 6.00 hodiny
Zasadnutie Krízového štábu Mesta Dudince
Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu

Projekty mesta Dudince