BUSINESS

Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2022

21.12.2022 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 23.12.2022
Pozvánka MsZ 23.12.2022 [pdf / 223 kB]
Uznesenia MsZ 23.12.2022 [pdf / 112 kB]
Zápisnica MsZ 23.12.2022 [pdf / 157 kB]
02.12.2022 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 21.11.2022
Pozvánka MsZ 21.11.2022 [pdf / 229 kB]
Uznesenia MsZ 21.11.2022 [pdf / 146 kB]
Zápisnica MsZ 21.11.2022 [pdf / 435 kB]
Stanovisko k návrhu rozpočtu [pdf / 201 kB]
Správa ZŠ [pdf / 207 kB]
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 [pdf / 77 kB]
Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2 2022 [pdf / 149 kB]
23.11.2022 - Ustanovujúce zasadnutie MsZ - 28.11.2022
Pozvánka ustanovujúce MsZ 28.11.2022 [pdf / 233 kB]
Uznesenia ustanovujúce MsZ 28.11.2022 [pdf / 138 kB]
Správa mandátovej komisie [pdf / 146 kB]
Správa miestnej volebnej komisie [pdf / 129 kB]
Zápisnica ustanovujúce MsZ zo dňa 28.11.2022 [pdf / 434 kB]
19.9.2022 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 21.09.2022
Pozvánka MsZ 21.09.2022 [pdf / 228 kB]
Uznesenia MsZ 21.09.2022 [pdf / 123 kB]
Zápisnica MsZ 21.09.2022 [pdf / 239 kB]
zverejňovanie Dudince [pdf / 138 kB]
22.6.2022 - Zasadnutie MsZ 30.06.2022
Pozvánka MsZ 30.06.2022 [pdf / 575 kB]
Uznesenia MsZ 30.06.2022 [pdf / 239 kB]
Zápisnica MsZ 30.06.2022 [pdf / 1908 kB]
06.5.2022 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.05.2022
Pozvánka MsZ 12.05.2022 [pdf / 572 kB]
Uznesenia MsZ 12.05.2022 [pdf / 241 kB]
Zápisnica MsZ 12.05.2022 [pdf / 488 kB]
Správa kontrola ŠKM [pdf / 207 kB]
21.3.2022 - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 24.02.2022
Pozvánka MsZ 24.02.2022 [pdf / 574 kB]
Zápisnica MsZ 24.02.2022 [pdf / 603 kB]
Uznesenia MsZ 24.02.2022 [pdf / 338 kB]