Zoznam zmlúv za rok 2016

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
22.12.2016 Zmluvy o nájme hrobového miesta [1 114 kB - pdf] nájomníci
22.12.2016 Zmluvy o nájme hrobového miesta [372 kB - pdf] nájomníci
22.12.2016 Zmluvy o nájme hrobového miesta [937 kB - pdf] nájomníci
22.12.2016 Zmluvy o nájme hrobového miesta [948 kB - pdf] nájomníci
21.12.2016 Záložná zmluva [1 367 kB - pdf] ŠFRB Bratislava 31749542
16.12.2016 Zmluva o nájme [1 434 kB - pdf] GYNKA s.r.o., Krupina 36855464
16.12.2016 Zmluva o nájme [1 410 kB - pdf] Harmónia SCM, s.r.o., Krupina 47493551
16.12.2016 Zmluva o nájme [1 427 kB - pdf] Dental ZT s.r.o., Dudince 36706400
16.12.2016 Zmluva o spolupráci [577 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
13.12.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [1 097 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
13.12.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [968 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
13.12.2016 Zmluvy - dotácia [650 kB - pdf] MDV a RR, Bratislava 30416094
08.12.2016 Zmluva o úvere [821 kB - pdf] ŠFRB Bratislava 31749542
01.12.2016 Dodatok č. 1 Environ. fond [152 kB - pdf] Environmentálny fond, Bratislava 30796491
01.12.2016 Zmluva - dotácia [1 031 kB - pdf] Mesto Krupina 320056
23.11.2016 Zmluva o dielo [1 618 kB - pdf] LORAKK, s.r.o., Dudince 45379742
14.11.2016 Nájomná zmluva [364 kB - pdf] PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky 34107100
11.11.2016 Zmluva [704 kB - pdf] Environmentálny fond, Bratislava 30796491
07.11.2016 Kúpna zmluva [1 764 kB - pdf] Motor - Car Zvolen, s.r.o. 36768162
07.11.2016 Zmluva o dielo [1 520 kB - pdf] ARCH-AT s.r.o. 43954154
02.11.2016 Zmluva o refundácii [534 kB - pdf] Vladiszlav Teszlenko - Satelit SK 50450492
02.11.2016 Ukončenie nájomnej zmluvy [584 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345
31.10.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [1 287 kB - pdf] Kúpele Dudince, a.s. 31642713
31.10.2016 Kúpno-predajná zmluva [1 161 kB - pdf] Boris Vigaš, Mária Vigašová, Banská bystrica
20.10.2016 Dodatok č. 1 DCOM [745 kB - pdf] DEUS, Bratislava 45736359
12.10.2016 Zmluva o nájme [1 749 kB - pdf] Jozef Brodniansky - MJ 40824179
12.10.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu [1 533 kB - pdf] Alexander Berényi, 935 83 Hokovce 25
11.10.2016 Zmluva o dielo [2 298 kB - pdf] Ing. Zoltán Balko, Nitra 41263782
07.10.2016 Zmluva o nájme [1 402 kB - pdf] MUDr. Martin OLEJ, s.r.o., Krupina 36641596
03.10.2016 Ukončenie nájomnej zmluvy [311 kB - pdf] NÁDEJ A s.r.o. 36647926
03.10.2016 Ukončenie nájomnej zmluvy [312 kB - pdf] OOCR Dudince 42199212
30.09.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu [1 541 kB - pdf] Mária Sládeková, Okružná 365/16, 962 71 Dudince
30.09.2016 Dohoda o skončení nájmu bytu [416 kB - pdf] Sládeková Mária, Okružná 360/6, 962 71 Dudince
30.09.2016 Dohoda o skončení nájmu bytu [425 kB - pdf] Nagyová Silvia, Okružná 365/16, 962 71 Dudince
30.09.2016 Zmluva o nájme nehnuteľnosti [1 001 kB - pdf] OOCR Dudince 42199212
23.09.2016 Zmluva o službách [2 205 kB - pdf] e-dotácie s.r.o., Nitra 50028014
12.09.2016 Odstúpenie od nájomnej zmluvy [283 kB - pdf] A & K, s.r.o. Dudince 47103001
05.09.2016 Mandátna zmluva [1 741 kB - pdf] TORVO, s.r.o., Bratislava 50236407
12.08.2016 Mandátna zmluva [1 255 kB - pdf] eR STAR, s.r.o., Banská Bystrica 36648752
05.08.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu [1 535 kB - pdf] Renáta Šedivá, Mesto Dudince, 962 71
28.07.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu [1 539 kB - pdf] Zuzana Ľahká, Ľ. Štúra 206, 962 71 Dudince
20.07.2016 Mandátna zmluva [2 537 kB - pdf] e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra 50028014
20.07.2016 Zmluva o službách [2 375 kB - pdf] e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra 50028014
18.07.2016 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [872 kB - pdf] Nadácia slovenskej sporiteľne 30856868
23.06.2016 Zmluva o nájme bytu [1 513 kB - pdf] Katarína Sitkár, Okružná 364, 962 71 Dudince
07.06.2016 Zmluva o nájme bytu [1 474 kB - pdf] Marian Teren, Malý rad 40, 962 71 Dudince
25.05.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb [517 kB - pdf] Mgr. Andrej Guba, LL.M., advokát, Bratislava 42179955
16.05.2016 Zmluva o poskytovaní služby [192 kB - pdf] VÚB Banka, a.s. Bratislava 31320155
16.05.2016 Zmluva o nájme bytu [1 464 kB - pdf] Anna Grnáčová, 935 84 Tupá 197
10.05.2016 Zmluva o nájme bytu [1 466 kB - pdf] Adriana Filovkinová, Okružná 365, 962 71 Dudince
02.05.2016 Nájomná zmluva [1 272 kB - pdf] Dian Szollosy, Kolta 1120591835
02.05.2016 Ukončenie nájmu [305 kB - pdf] Eva Terenová, Malý rad 40, Dudince 40539253
21.04.2016 Zmluva - odpady [413 kB - pdf] ENVI-PAK, a.s., Bratislava 35858010
20.04.2016 Zmluva v zmysle autorského zákona [169 kB - pdf] Slovgram, Bratislava 17310598
14.04.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii [399 kB - pdf] Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava 35942436
14.04.2016 Zmluva o nájme bytu [1 516 kB - pdf] Kozelnická Edita, Okružná 360, 96271 Dudince
01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 345 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474
22.03.2016 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [509 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 00151653
16.03.2016 Zmluva o realizácii dopingovej kontroly [184 kB - pdf] Antidopingová agentúra SR, Bratislava 50119321
08.03.2016 Zmluva o výpožičke [1 920 kB - pdf] Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 00151866
07.03.2016 Zmluva o pripojení [2 871 kB - pdf] SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 35910739
26.02.2016 POP Sl. sp. a.s. [293 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
26.02.2016 VOP Sl. sp. a.s. [283 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
26.02.2016 Sadzobník Sl. sp. a.s. [385 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
26.02.2016 Zmluva o platobnej karte [142 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
26.02.2016 Ukončenie nájmu [317 kB - pdf] Marcela Krnáčová 37268350
23.02.2016 Mandátna zmluva [1 149 kB - pdf] Ing. Ivan Čierny, Stavingreal 40889068
18.02.2016 Zmluva o dielo [2 330 kB - pdf] Mestský podnik Dudince, s.r.o. 36040100
12.02.2016 Zmluva o nájme bytu [1 457 kB - pdf] Katarína Dodoková
03.02.2016 Ukončenie nájomnej zmluvy [313 kB - pdf] Primona Slovakia, spol. s.r.o. 31641334
03.02.2016 Zmluva o dielo [1 953 kB - pdf] LIPUX s.r.o. 47462451

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince