Zoznam zmlúv za rok 2024

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
17.07.2024 Hromadná licenčná zmluva [171 kB - pdf] SOZA 00178454
09.07.2024 Zmluva č. 001/2024 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov [200 kB - pdf] Obec Hokovce 00 306 967
04.07.2024 Z m l u v a o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Dudince – „Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince“, časť splašková kanalizácia [564 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 644 030
03.07.2024 Dohoda o urovnaní [825 kB - pdf] SOZA 00178454
26.06.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 550/2023 zo dňa 22.08.2023 [206 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.06.2024 Zmluva o dielo č. 19/2024 [390 kB - pdf] I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica a.s. 36018741
14.06.2024 Kúpna zmluva č. 20/2024 [327 kB - pdf] A_Z Gastro s.r.o. 46586831
10.06.2024 Zmluva o nájme nehnuteľnosti [225 kB - pdf] MEPOS, s.r.o. 31595758
04.06.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001759 [488 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
04.06.2024 Zmluva o dodávke plynu [252 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
29.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [294 kB - pdf] Mária Sládeková
29.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [286 kB - pdf] Roland Berényi
27.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [294 kB - pdf] Štefan Ľahký
27.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [352 kB - pdf] Alexander Udai
27.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [293 kB - pdf] Jozef Škorvánek
27.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [349 kB - pdf] Ing. Helena Švarcová
27.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [286 kB - pdf] Stanislav Bačík
23.05.2024 Kúpna zmluva [480 kB - pdf] Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. 36643947
22.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [256 kB - pdf] Tomáš Červenák
22.05.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [288 kB - pdf] Anna Suchardová
22.05.2024 LEASINGOVÁ ZMLUVA číslo LZF/24/53068 [186 kB - pdf] ČSOB Leasing, a.s 35704713
20.05.2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [327 kB - pdf] Slovanet a.s. 35954612
16.05.2024 Dodatok č. 1 [200 kB - pdf] MEPOS s.r.o. 31595758
14.05.2024 Licenčná zmluva - CE [888 kB - pdf] FT Technologies a.s. 26833620
07.05.2024 Zmluva o poskytovaní technickej služby [185 kB - pdf] CZ CZ Nitra s.r.o. 31419470
30.04.2024 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV [282 kB - pdf] Lenka Oprenčáková - Lela 42 396 255
24.04.2024 Zmluva o nájme nehnuteľnosti [132 kB - pdf] Diana Régiová
10.04.2024 Zmluva o nájme pozemku [218 kB - pdf] BioEn s.r.o. 47 733 501
26.03.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [265 kB - pdf] Zdenko Uhrin, Dudince a Zuzana Bubelínyová, Brezno
26.03.2024 Dohoda o skončení nájmu bytu [249 kB - pdf] Mgr. Martina Bečkerová
25.03.2024 Zmluva o prevode vlastníctva č. 03833/2022-PKZP-K40398/22.00 [198 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
25.03.2024 Zmluva č. 324 1115 [278 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
28.02.2024 Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 1/2024 [334 kB - pdf] MEPOS, s.r.o. 31595758
16.02.2024 ZMLUVA č. S 1013/23 o nakladaní s komunálnym odpadom [266 kB - pdf] MEPOS s.r.o. 31595758
01.02.2024 Dodatok č.1 ku zmluve č. ZDZ-2023-32-000007 [343 kB - pdf] DETOX s.r.o. 31582028
31.01.2024 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti [167 kB - pdf] PhDr. Roman Hromadík
30.01.2024 Zmluva o nájme nájomného bytu [275 kB - pdf] Július Berki
30.01.2024 Ukončenie nájmu nájomného bytu [246 kB - pdf] Erik Škorvánek
30.01.2024 Zmluva o nájme nájomného bytu [289 kB - pdf] Monika Sliacka
29.01.2024 Mandátna zmluva č.1/2024 [319 kB - pdf] Ing. Martin Kosák - KOSI STAV 52611914
29.01.2024 Aktualizovaná príloha k zmluve č. 617020070 [477 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
19.01.2024 Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí [192 kB - pdf] Mesto Levice 00307203
01.01.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [273 kB - pdf] Zuzana Šípková
01.01.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [276 kB - pdf] Lenka Ľuptáková
01.01.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [272 kB - pdf] Eva Babicová
01.01.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [276 kB - pdf] Mgr. Marcela Čunderlíková
01.01.2024 ZMLUVA O NÁJME NÁJOMNÉHO BYTU [283 kB - pdf] Danica Štefániková

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince