Zoznam zmlúv za rok 2013

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
30.12.2013 Zmluvy o nájme hrobového miesta [517 kB - pdf] nájomníci
30.12.2013 Zmluvy o nájme hrobového miesta [884 kB - pdf] nájomníci
30.12.2013 Zmluvy o nájme hrobového miesta [920 kB - pdf] nájomníci
30.12.2013 Poistná zmluva [968 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
19.12.2013 Zmluva o účte Komunal [903 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
03.12.2013 Záložná zmluva [894 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
03.12.2013 Záložná zmluva [961 kB - pdf] Štátny fond rozvoja bývania 31749542
15.11.2013 Zmluva o nájme bytu [1 435 kB - pdf] Roland Mišťurík
16.09.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [613 kB - pdf] Štefan Tipary Ekolstav 30071216
14.08.2013 Zmluva o nájme bytu [1 418 kB - pdf] Ing. Katarína Faragóová
09.08.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení verejného poriadku v meste Dudince [256 kB - pdf] A&K, s.r.o. 47103001
01.08.2013 Kúpna zmluva [946 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s 36056006
30.07.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 134/AUOC/2012 [694 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
29.07.2013 Zmluva o nájme bytu [0 kB - ] Ing. Máťášová Ľudmila
23.07.2013 Zmluva o zabezpečení verejného poriadku v meste Dudince [480 kB - pdf] A&K, s.r.o. 47103001
28.06.2013 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb [1 019 kB - pdf] Interaudit Zvolen, spol s r. o. 30225841
28.06.2013 Zmluva o nájme bytu [1 415 kB - pdf] Danica Štefániková
17.06.2013 Zmluva o poskytnutí služby [1 098 kB - pdf] CZ CZ Nitra s.r.o. 31419470
14.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR [2 518 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
14.05.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [972 kB - pdf] CZ CZ Nitra s.r.o. 31419470
03.05.2013 Zmluva o dielo [1 381 kB - pdf] CZ CZ Nitra s.r.o. 31419470
03.05.2013 Zmluva o poskytnutí služieb [1 626 kB - pdf] Kúpele Dudince a.s. 31642713
25.04.2013 Zmluva o nájme [309 kB - pdf] OOCR Dudince 42199212
19.04.2013 Kúpno-predajná zmluva [499 kB - pdf] AUTOKAVOS, s.r.o. 36650285
19.04.2013 Dohoda o zabezpečení dopravy [579 kB - pdf] Športový klub mesta Dudince 31907059
03.04.2013 Zmluva o nájme bytu [1 431 kB - pdf] Anna Suchardová
20.03.2013 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu [739 kB - pdf] INTA, s.r.o. 34129863
05.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [4 358 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 00681156
05.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [3 936 kB - pdf] Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. 36096881
01.03.2013 Zmluva o nájme bytu [1 435 kB - pdf] Melicherčíková Oľga
28.02.2013 Zmluva o nájme bytu [1 428 kB - pdf] Fabiankovičová Daniela
04.02.2013 Zmluva o nájme bytu [1 437 kB - pdf] Repka Stanislav
30.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 447 kB - pdf] Harach Marek, Harachová Terézia
29.01.2013 Kúpna zmluva [4 776 kB - pdf] Ing. Pavel Repický, RNDr, Viera Repická
28.01.2013 Kúpna zmluva [4 773 kB - pdf] Ing. Jozef Lepieš, Ing. Eva Lepiešová
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 399 kB - pdf] Bicka Peter
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 397 kB - pdf] Kozelnická Lucia
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 420 kB - pdf] Mgr. Čunderlíková Marcela
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 412 kB - pdf] Teran Tomáš
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 421 kB - pdf] Sliacka Monika
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 433 kB - pdf] Slezáková Henrieta
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 393 kB - pdf] Šípková Zuzana
03.01.2013 Zmluva o nájme bytu [1 415 kB - pdf] Babicová Eva

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince