Zoznam zmlúv za rok 2017

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
29.12.2017 Zmluva o dielo [1 099 kB - pdf] MsP Dudince s.r.o. 36040100
29.12.2017 Zmluva [594 kB - pdf] decoLED SK s.r.o. 46279792
28.12.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2 [3 974 kB - pdf] Mgr. Marcela Čunderlíková, J. Jesénia 168/4, Dudince
28.12.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2 [3 955 kB - pdf] Eva Babicová, J. Jesénia 168/4, Dudince
28.12.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2 [3 962 kB - pdf] Lucia Kozelnická, J. Jesénia 168/4, Dudince
28.12.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2 [3 967 kB - pdf] Marian Teren, J. Jesénia 168, Dudince
28.12.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [572 kB - pdf] Katarína Srňáková, Sielnica
28.12.2017 Zmluva o poskytnutí technickej služby [859 kB - pdf] CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470
22.12.2017 Dodatok č.292/CC/17-D1 [228 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
21.12.2017 Kúpna zmluva [1 412 kB - pdf] COOP Jednota Krupina 00169021
18.12.2017 Poistná zmluva [1 336 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s.
18.12.2017 Poistná zmluva [7 483 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s.
13.12.2017 Ukončenie nájomnej zmluvy [337 kB - pdf] Dian Szöllösy, Kolta 428 50240609
12.12.2017 Mandátna zmluva [1 158 kB - pdf] Ing. Ivan ČIERNY - Stavingreal 40889068
07.12.2017 Zmluva o dielo [647 kB - pdf] Mestský podnik Dudince s.r.o. 36040100
05.12.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov [1 887 kB - pdf] SMERALDINO s.r.o., V Zálesí, Trebotov 01911333
01.12.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu [661 kB - pdf] Alexander Udai
01.12.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [535 kB - pdf] Dömötör
30.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke [2 150 kB - pdf] Vares s.r.o. 31635709
22.11.2017 Zmluva o dielo [0 kB - ] CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470
15.11.2017 Zmluva o bežnom účte [458 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
03.11.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb [1 583 kB - pdf] Mgr. Ľubica Marčeková 33231940
27.10.2017 Zmluva o dielo [1 701 kB - pdf] VALIDUS real spol s r.o., Lišov 50480944
17.10.2017 Dodatok z zmluve [412 kB - pdf] Mestský podnik Dudince, s.r.o. 36040100
10.10.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [531 kB - pdf] Hlinický
05.10.2017 Zmluva o nájme [903 kB - pdf] Ľ. Pavlovic, Dudince
02.10.2017 Zmluva o poskytnutí technickej služby [877 kB - pdf] CZ CZ Nitra, s.r.o. 31419470
29.09.2017 Dodatok z zmluve [685 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
29.09.2017 Dodatok z zmluve [688 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
29.09.2017 Dodatok z zmluve [692 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
11.09.2017 Telekom - dodatok k zmluve [1 069 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
08.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [550 kB - pdf] Kováčová
08.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [580 kB - pdf] Kružicová
08.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [557 kB - pdf] Török
06.09.2017 Slovak Telekom - dodatok k zmluve [901 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
06.09.2017 Telekom - dodatok k zmluve [905 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
04.09.2017 Nový zmluva (#900) [0 kB - ]
28.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [580 kB - pdf] Tanečka
28.08.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [546 kB - pdf] Tanečka
14.08.2017 Zmluva o manažmente projektu [1 288 kB - pdf] IJK - CONSULTING, s.r.o., Bratislava 47459514
01.08.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu [2 168 kB - pdf] Ing. Alexander Czidor, Salka 314
21.06.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [1 447 kB - pdf] DPO SR 00177474
19.06.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [3 402 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
12.06.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [543 kB - pdf] Jakabová
02.06.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [7 355 kB - pdf] BBSK 37828100
01.06.2017 Zmluva o nájme bytu-príloha [668 kB - pdf] Hrčková
01.06.2017 Zmluva o nájme bytu [1 324 kB - pdf] Hrčková
01.06.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu [540 kB - pdf] Hrčková
01.06.2017 Dohoda o skončení nájmu [625 kB - pdf] Janes, Janesová
31.05.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [579 kB - pdf] Svoreňová
25.05.2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru [680 kB - pdf] Šafařík
22.05.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [1 036 kB - pdf] Dingová
11.05.2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru [1 165 kB - pdf] Kováč
11.05.2017 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb [1 988 kB - pdf] Marčeková 33231940
10.05.2017 Zmluva o organizácii D-50 [813 kB - pdf] SAZ 36063835
09.05.2017 Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou [304 kB - pdf] Jacek Koncki - POLARCAP 41251890
18.04.2017 Kúpna zmluva [780 kB - pdf] GASTROSALON SK, s.r.o., B. Bystrica 50783645
18.04.2017 Zmluva na použitie operátu [1 286 kB - pdf] Geodetický a kartografický ústav, Bratislava 17316219
10.04.2017 Zmluva o spolupráci [2 262 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
04.04.2017 Zmluva o dielo [1 335 kB - pdf] Marcela Oremová, Krupina 44139594
04.04.2017 Kúpna zmluva [1 881 kB - pdf] Pavel Lacko, Zvolen
04.04.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [546 kB - pdf] Juračová
04.04.2017 Mandátna zmluva [662 kB - pdf] MR - BEZA 47767693
31.03.2017 Zmluva o zmenkovom práve [778 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653
31.03.2017 Zmluva o úvere [1 327 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa 00151653
31.03.2017 VOP Sl. sp. a.s. [283 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
31.03.2017 Sadzobník [567 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
31.03.2017 Obchodné podmienky [448 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
31.03.2017 Príloha č. 2 Zmluvy o úvere č. 292/CC/17 Splátkový kalendár [1 014 kB - pdf] SLSP, a.s. Bratislava 00151653
30.03.2017 Zmluva o dodávke vody [1 023 kB - pdf] StVPS, a.s. B. Bystrica 36644030
30.03.2017 Zmluva o nájme nájomného bytu [1 507 kB - pdf] Lýdia Gondová
27.03.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov [861 kB - pdf] MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600
27.03.2017 Zmluva o poskytovaní služieb [3 427 kB - pdf] MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600
23.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 039 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 00151866
23.03.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [541 kB - pdf] Cmarková
17.03.2017 Zmluva o spolupráci [575 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava 31595545
16.03.2017 Darovacia zmluva [415 kB - pdf] Slovthermae, Kúpele Diamant, š.p., Dudince 00165506
03.03.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [526 kB - pdf] Žovinec
03.03.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [557 kB - pdf] Ahmedová
28.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [556 kB - pdf] Trška
20.02.2017 Ukončenie nájomnej zmluvy [326 kB - pdf] Marian Kružliak, Dudince 40542491
15.02.2017 Zámenná zmluva [1 916 kB - pdf] HaEm AQUA, Dudince 00617008
15.02.2017 Nájomná zmluva [727 kB - pdf] ISPA, spol. s r.o., Bratislava 31328717
10.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [546 kB - pdf] Oáza staroby, Bátovce
05.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [1 033 kB - pdf] Maštalířová
05.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [568 kB - pdf] Maštalířová
01.02.2017 Dodatok z zmluve [264 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Bratislava 31338551
01.02.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [574 kB - pdf] Sľúka
27.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [542 kB - pdf] Šulek
26.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [584 kB - pdf] Antuš
25.01.2017 Zmluva o dielo [2 266 kB - pdf] ENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o. B. Bystrica 36056774
25.01.2017 Darovacia zmluva [348 kB - pdf] COOP Jednota, Krupina 00169021
24.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [587 kB - pdf] Králiková
22.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [554 kB - pdf] Knoško
19.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta [545 kB - pdf] Babicová
12.01.2017 Mandátna zmluva [1 503 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o., Krupina 44180101
10.01.2017 Zmluva o dodávke plynu [1 117 kB - pdf] SPP, a.s. Bratislava 35815256
04.01.2017 Kolektívna zmluva [253 kB - pdf] ZO Sloves pri Ocú H. Nemce

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince