ZMENA GRAFIKONU VLAKOV na trati ZVOLEN - ČATA

Železnice SR plánujú zmenu grafikonu vlakových spojov na trati Zvolen – Čata a Čata – Zvolen.
Z toho dôvodu môžu občania doručiť požiadavky, resp. návrhy zmien časového harmonogramu premávajúcich vlakových spojov do podateľne na MsÚ v Dudinciach do 20.02.2019. 

Projekty mesta Dudince