Správne konania

  • 30.10.2018
  • 8935x
  •   

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10199/2024/11

Dátum zverejnenia informácie: 14.02.2024

 

          Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 58 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10165/2024/11

Dátum zverejnenia informácie: 09.02.2024

 

           Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica lesná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 644 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 1135/2024/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.02.2024

 

             Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor a 1 ks tuja západná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 210/1 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 334/2024/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.01.2024

  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks slivka čerešňoplodá, ktorý rastie na pozemku parc. č. 545/4 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 11 299/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks agát, 6 ks javor a 1 ks čerešňa, ktoré rastú na poz. parc. č. 322, 323 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11235/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks agát, 6 ks javor a 1 ks čerešňa, ktoré rastú na poz. parc. č. 322, 323 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 11064/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 11.10.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrekovec opadavý, 1 ks borovica lesná a 1 ks vŕba biela, ktoré rastú na poz. parc. č. 249 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10988/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 28.09.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 4 ks tuja, 3 ks slivka, 1 ks jaseň, 1 ks orech ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 95 registra KN-C, č. 843/17 registra KN-C, č. 2-427 registra E-KN, č. 127/3 registra KN-C, č. 690 registra E-KN, č. 746/1 registra KN-C, č. 3-720 registra E-KN, č. 84 registra KN-C, č. 3-844/2 registra E-KN, v k. ú. Dudince,  na pozemku parc. č. 84 registra KN-C, v k. ú. Merovce  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10825/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.09.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, na pozemku parc. č. 150/14 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10775/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 21.08.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrekovec opadavý, ktorý rastie na pozemku parc. č. 360/2 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 


Číslo konania: SK 10568/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 30.06.2023

  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorý rastie na pozemku parc. č. 111 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 


Číslo konania: SK 9867/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2023

 

               Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 213/4 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9815/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, na pozemku parc. č. 353/4 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9798/2023/11

 Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2023

  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica hladká, ktorá rastie na pozemku parc. č. 521 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9794/2023/11

 Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 26 ks topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 215 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 1153/2023/11

 Dátum zverejnenia informácie: 03.02.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks agát biely a 1 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 37/1 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 885/2023/11

 Dátum zverejnenia informácie: 30.01.2023

 

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek pichľavý, ktorý rastie na pozemku parc. č. 51/2 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 505/2023/11

Dátum zverejnenia informácie: 19.01.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 366/1 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany. Číslo konania: SK 263/2023/11

 Dátum zverejnenia informácie: 12.01.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 684 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 11291/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 15.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorý rastie na pozemku parc. č. 596/4 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 11208/2022/11


 Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 102/5 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11210/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks hlošina úzkolistá, 1 ks smrekovec opadavý, 1 ks jarabina vtáčia, 4 ks tuja západná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 175/1 registra KN-C (655, 657/3, 660/4, 660/3, 660/2 a 659/3 KN-E) v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK11092/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 2 ks smrek, 1 ks orech,  na pozemku parc. č.  725 KN C v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK11091/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č.  477 KN C v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK11093/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ker na pozemku parc. č. 2-432/1 KN-E (71/1 KN-C), 1 ks kosodrevina na pozemku parc. č. 840/6 KN-C, 24 m2 kosodrevina na pozemku parc. č.  840/7 KN-C, 2 ks tuja na pozemku parc. č. 690 KN-E (847/9 KN_C), 1 ks tuja na pozemku parc. č.  746/1 KN-C, 16 m2 kosodrevina na pozemku parc. č. 657/3 KN-E (175/1 KN-C), 1 ks kosodrevina na pozemku parc. č. 660/9 KN-E (843/11 KN-C) v k.ú. Dudince, 2 ks orech a 14 ks tuja na pozemku parc. č. 84 KN-C v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10292/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 25.04.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks borovica, 2 ks agát a 2 ks dub, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 319/5 a 336/14 registra KN-C v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10113/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 17.03.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 594/3 registra KN-C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10055/2022/11

Dátum zverejnenia informácie:04.03.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 101/2 registra KN-C v k. ú. Dudince , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11417/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:09.12.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení okrasný krír 3ks,1 ks čerešňa, 4ks tuje a 1ks orech a 1ks smrek opadavý, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 70 registra KN-C , 425/3, 690 KN-E v k. ú. Dudince , a pozemkoch parc.č. 84, 130/1 registra KN-C v k. ú. Merovce  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11185/2021/11

Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný a 1 ks smrek pichľavý, ktorý rastie na pozemku parc. č. 210/1 registra KN-C v k. ú. Dudince , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11151/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:27.10.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 107/1 registra KN-C v k. ú. Dudince , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10761/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:19.08.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení orech 2 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 619/4 registra KN- C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany. Číslo konania: SK 10761/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:19.08.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení orech 2 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 619/4 registra KN- C v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 103527/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:30.06.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát biely 4 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 304/2 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10342/2021/11

Dátum zverejnenia informácie: 08.06.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení javorovec jaseňolistý o výmere 68 m2  a agát o výmere 18 m2, na pozemku parc. č. 507/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany


Číslo konania: SK 10342/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:31.05.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení javorovec jaseňolistý a agát biely, ktoré rastú na pozemku parc. č. 183 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9927/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:07.04.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 303/2 registra C KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 9771/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:01.03.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 465 registra C KN,  v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 667/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:28.01.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení kosodreviny (16m2, 20m2, 4m2, 5m2, 4m2, 6m2, 5m2, 4m2, 6m2), ktorá rastie na pozemku parc. č. 841/12 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 666/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:28.01.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k. ú. Dudince, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k.ú Dudince a 1 ks smrek na pozemku parc. č. 662/2 registra E KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10940/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:12.10.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 843/21 registra C KN v k. ú. Dudince,          v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10941/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:12.10.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 859/2 registra C KN, 2 ks kosodrevina, ktoré rastú na pozemku parc. č. 840/6 registra C KN , 2 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 136/4 registra E KN v k. ú. Dudince, 4 ks orech a okrasný strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN v k. ú. Merovce, krovité porasty, ktoré rastú na pozemku parc. č. 425/3 registra C KN a 76/1 registra E KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10804/2020/11

Dátum zverejnenia informácie: 21.09.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa strieborná, ktorá rastie na pozemku parc. č. 618 registra C KN, v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona               č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10772/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:14.09.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 860 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 

Číslo konania: SK 10638/2020/11

Dátum zverejnenia informácie: 21.08.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 10 ks jabloní, ktoré rastú na pozemku parc. č. 485 registra C KN, v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona                   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10188/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:28.05.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 377 registra C KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona              č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9808/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:06.03.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň a 1 ks tis, ktoré rastú na pozemku parc. č. 618 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.
Číslo konania: SK 9804/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:06.03.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks jedlička strieborná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 448/1, 447 registra C KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany. Číslo konania: SK 670/2020/11

Dátum zverejnenia informácie: 22.01.2020


 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 15 ks ihličnanov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 653/3 registra C KN, v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona               č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 Číslo konania: SK 10925/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks čerešňa, 1 ks krušpán, 1 ks agát, 3 ks buk a 1 ks orech , ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 238/3 registra E KN (336/3  C KN), 154 E KN (278 E KN) v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10734/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ihličnan, ktorý rastie na pozemku parc. č. 420/1 registra C KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10730/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 28.10.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 4 registra C KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10611/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks orech, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN, v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10610/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks agát, 2 ks tuja, 2 ks višňa, 1 ks lipa, 1 ks borovica, 1 ks smrek opadavý, 2 ks okrasné stromy, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 805/3 registra E KN (875/2 C KN), 690 registra E KN (847/9 C KN), 644 registra E KN (234/1 C KN), 661/4 registra E KN (148/1 C KN), 661/5 registra E KN (148/1 C KN), 2-432/1 registra E KN (71/1 C KN), 171/1 registra C KN, 867/7 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10609/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jarabina, 1 ks topoľ, 1 ks borovica, 1 ks gaštan, 3 ks agát, 1 ks oliva, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 76/1, 130/1, 843/21, 841/12, 908 registra C KN,  1-192/32 registra E KN (1 registra C KN), 706/4 registra E KN (843/11 registra C KN) v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.


Číslo konania: SK 10309/2019/11

Dátum zverejnenia informácie:05.08.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 142 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10447/2019/11

Dátum zverejnenia informácie:06.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 3 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 367/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 16.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, 1 ks jabloň, 1 ks hruška,     na pozemku parc. č. 419/4 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 156/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.01.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek strieborný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 505 registra C KN v k.ú. Merovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 158/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.01.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince a 1 ks slivka na pozemku parc. č. 18 registra E KN (547/1 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


 Číslo konania: SK 10573/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja,  na pozemku parc. č. 183/1 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10582/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja,  na pozemku parc. č. 671 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10548/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 22.10.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja a 1 ks smrek,  na pozemku parc. č. 191 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany


Číslo konania: SK 10338/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.09.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks ihličnaté stromy, na pozemkoch parc. č. 660/2, 660/3 registra E KN (175/1 registra C KN), 175/3 registra C KN  v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany. 

Číslo konania: SK 10349/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.09.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa, 6 ks borovica, na pozemku parc. č. 3 registra  C KN  v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10293/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 03.09.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, v zložení 1 ks jabloň, 1 ks orech, 1 ks čerešňa, na pozemkoch parc. č. 136/1, 136/2, 137 registra C KN  v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10218/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 08.08.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, v zložení 1 ks orech a 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 15/1 registra C KN  v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 9317/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 15.02.2018


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 2 ks slivka, na pozemku parc. č. 658/8 registra C KN v k.ú. Dudince,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9195/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks lipa na pozemku parc. č. 706/4 registra E KN v k.ú. Dudince a 1 ks hruška na pozemku parc. č. 245 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 9197/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, 1 ks lipa na pozemku parc. č. 171/1 registra C KN, 1 ks lipa na pozemku prac. č. 107/1 registra C KN, 1 ks slivka na pozemku parc. č. 675 registre E KN, 2 ks breza na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince, 1 ks orech vlašský na pozemku parc. č. 84 registra C KN, 2 ks slivka na pozemku parc. č. 382/1 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10583/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č. 130/1 registra C KN v k.ú. Dudince,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10343/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, 2 ks breza, 1 ks javor, 6 ks smrek opadavý, na pozemku parc. č. 215 registra C KN v k.ú. Dudince,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10170/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 04.09.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č. 693 registra C KN v k.ú. Dudince,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


 

Číslo konania: SK 9483/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 28.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek pichľavý, 1 ks borovica lesná, 2 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek čierny, 3 ks smrekovec opadavý, 5 ks orech kráľovský, 1 ks topoľ biely, 3 ks topoľ čierny, 1 ks sumach pálkový, 1 ks jarabina vtáčia a krovitý porast v zložení 12 m2 pajazmín, 173 m2  borievka prostredná, 275 m2 borievka sp., 16 m2 nátržník krovitý, 50 m2 zlatovka prostredná, 15 m2 drieň biely, 20 m2 orgován obyčajný, 6 m2 tavoľa kalinolistá, 6 m2 lieska obyčajná, 12 m2 skalník rozprestretý, 12 m2 dráč, 1 m2 tavoľník,  na pozemku parc. č.  232/1 registra C KN v k.ú. Dudince,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10790/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 07.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks orech, 1 ks topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN v k.ú. Merovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10760/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení topoľ, orech, baza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 187/5 registra E KN v k.ú. Merovce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10653/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 16.11.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 836/8 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


 

Číslo konania: SK 10652/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 210/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10584/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 28.10.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 51/1 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9412/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, 1 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 120/5 registra C KN v k.ú. Dudince,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9273/2016/11
Dátum zverejnenia informácie: 16.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks breza, 3 ks borovica, 3 ks buk, 3 ks agát, 27 ks tuja, 1 ks jedľa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  362/2, 363 registra C KN v k.ú. Merovce,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 49/2016/11
Dátum zverejnenia informácie: 11.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 38 v k.ú. Dudince,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10651/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 183 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10650/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, 1 ks orech,  1 ks smrek a 3 ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 194/1, 380, 707 registra E KN, 118, 610/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9561/2015/22

Dátum zverejnenia informácie: 23.04.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica na pozemku parc. č. 194/1 registra C KN a 1 ks breza na pozemku parc. č. 76/1 v k.ú. Dudince , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9414/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 23.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks strieborná jedľa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 618 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9219/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 27.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 111 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany

Číslo konania: SK 9092/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 12.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 208/2 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 338/2015/11
Dátum zverejnenia informácie: 28.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň, 1 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 708/1, 669/2 registra E KN a 24 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10257/2014/11
Dátum zverejnenia informácie: 25.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks strieborná jedľa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 189/8 registra E KN v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Číslo konania: SK 10114/2014/11
Dátum zverejnenia informácie: 22.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 2 ks tuja, ktoré rastú na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany

Číslo konania: SK 10085/2014/11
Dátum zverejnenia informácie: 15.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 1 ks jedľa duglaska, ktorá rastie na pozemku parc. č. 632 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9520/2014/11
Dátum zverejnenia informácie: 30.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, 1 ks agát, 1 ks hloh, 1 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 213/4 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9090/2014/11
Dátum zverejnenia informácie: 20.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, na pozemku parc. č. 107/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9840/2013/11
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9841/2013/11
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks breza, 1 ks orech, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 70 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9852/2013/11
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks lipa, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 17/1 a17/2 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9777/2013/11
Dátum zverejnenia informácie: 30.10.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek strieborný, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na pozemku parc. č. 2 registra C KN v k.ú. Merovce v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 8893/2013/11
Dátum zverejnenia informácie: 19.05.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 12 ks borovica, 1 ks agát, 1 ks vŕba, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 213/4 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 8847/2013/11

Dátum zverejnenia informácie: 06.05.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 1 ks orech, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na pozemku parc. č. 866/5 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 8529/2013/11

Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha kráľovského v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na pozemku parc. č. 23/2 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9297/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 04.12.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks breza, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 120/5 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9144/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza a1 ks smrek, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 118 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 8927/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.09.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek pichľavý, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý rastie na pozemku parc. č. 238 registra C KN v k.ú. Dudince v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 8926/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.09.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a starých ovocných stromov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 146 registra C KN v k.ú. Merovce v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 8916/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 07.09.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení breza, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá rastie na pozemku parc. č. 26/1 registra E KN v k.ú. Merovce v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 7937/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.02.2011

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 3 ks smrek a 3 ks jedľa na pozemku parc. č. 1 registra C KN v k.ú. Dudince v I. stupni územnej ochrany pre žiadateľa Mesto Dudince.


Číslo konania: SK 315/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.02.2011

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 118 registra C KN v k.ú. Dudince v I. stupni územnej ochrany pre žiadateľa Mesto Dudince.


Číslo konania: SK 373/2012/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.02.2011

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 77 ks topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 584 registra C KN v k.ú. Dudince v I. stupni územnej ochrany pre vlastníka pozemku.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
06. 09. 2019  Výrub zverejnenie Dudince 06.09.2019 38 kB [doc]

Projekty mesta Dudince