Komisie pri MsZ

Členovia komisií mestského zastupiteľstva:

 

Kultúrna komisia:

Mgr. Milota Antonická – predseda


Členovia: Ing. Anna Zekuciová,  Božena Palčovičová,  Mgr. Andrea Udayová, Ing. Alena Ošustová, Bc. Petra Teťáková, Gabriela Výbohová, Mgr. Martina Bodnárová, Monika Sliacka 

 

Stavebná komisia:

Ing. Peter Villant – predseda


Členovia: RNDr. Róbert Lauko, Ing. Ján Šorec, Ing. Konštantín Kuchár, Ing. Ľubomír Habán a Ing. Adrián Gunár

 

Finančná komisia:

Ing. Bohuslav Beňuch - predseda


Členovia: Ing. Adriána Šťastná, Ing. Martin Ošust, RNDr. Róbert Lauko, Iveta Petrušková

 

Komisia verejného záujmu:

Jozef Brodniansky – predseda 


Členovia: Mgr. Milota Antonická, Marcel Vankovic

 

Komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku:

RNDr. Róbert Lauko – predseda


Členovia: Milan Lalík, Marek Löffler, Emil Balla

 

Športová komisia:

Ing. Peter Šťastný – predseda


Členovia: Marcel Vankovic, Stanislav Bačík, Emil Balla, Mgr. Štefan Javorka 


Projekty mesta Dudince