Spôsob získania informácií

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne
na podateľni Mestského úradu

Adresa:

Okružná 212/3
962 71 Dudince

Úradné hodiny

Pondelok08:00 - 12:0013:00 - 15:00
Utorok08:00 - 12:0013:00 - 15:00
Streda08:00 - 12:0013:00 - 16:30
ŠtvrtokNESTRÁNKOVÝ 
Piatok08:00 - 12:0013:00 - 14:00


2. Písomne

  • poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu

Adresa:
Mestský úrad Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince


3. Elektronickou poštou

  • podatelna@dudince-mesto.sk

4. Ústne

  • u ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1

Príloha č. 1

ZÁZNAM O ÚSTNE PODANEJ ŽIADOSTI
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)Evidenčné číslo:

Dátum a hodina podania ústnej žiadosti:

Forma žiadosti: osobne - telefonicky

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

Adresa žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytnutia informácii:

Žiadosť prevzal:

Vyjadrenie povinnej osoby:

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie - nevybavenie (dôvody)

Forma vybavenia žiadosti:

  • ústne osobne
  • ústne telefonicky
  • písomne
  • zhotovením kópie (odpisu)
  • nahliadnutím do spisu
  • elektronickou poštou
  • inak

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok .................. €

zaplatený: dňa ...................

odpustený: dňa ...................

č. dokladu ...................

Projekty mesta Dudince