PHSR mesta Dudince 2016 - 2020

 Strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) je vypracovaný v súlade s metodikou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Existencia tohto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátnych dotačných mechanizmov v programovom období 2014-2020.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
16. 09. 2015  Analytická časť PHSR mesta Dudince 1 188 kB [pdf]
04. 01. 2016  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince 2 770 kB [pdf]
04. 01. 2016  Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov 55 kB [pdf]
04. 01. 2016  Príloha 2 - F2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR 54 kB [pdf]
04. 01. 2016  Príloha 3 - Prehľad podnikateľských subjektov - Dudince 73 kB [pdf]
16. 09. 2015  Strategická časť PHSR mesta Dudince 406 kB [pdf]
16. 09. 2015  Zámer spracovania PHSR mesta Dudince 546 kB [pdf]

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince