Hugo von Oberndorff

  • 15.2.2016
  • 8049x
  •   

Čo ste nevedeli o grófovi Hugovi von Oberndorffovi ...

Kúpele Dudince patria k najmladším kúpeľom na Slovensku. Do dnešnej podoby boli vybudované až po roku 1961. Ale Dudinská voda, patrí k najstaršie  známym minerálnym vodám Uhorska. Prvé matné písomné zmienky  sú z predajnej listiny z roku 1301, kedy predáva šlachtic Bede svoj majetok Gyug/ Staré  Dudince/ svojmu strýkovi Tobiášovi a ako svedkovia sú uvedení šlachtici z Merey / Merovce dnes časť Dudince/. V popise hraníc predaného majetku sa potom uvádza, že hranicou medzi Merey a Gyug je akýsi zvláštny kamenný vŕšok na ktorého vrchole je jazierko. V 17 a 18 storočí sú potom Dudinské pramene spomínané v balneologických prácach Rakúskej monarchie.

Staré Dudince a časť merovských pozemkov na ktorých je dnes kúpeľné územie patrili viacerým zemepánom. Boli časťou pánskeho majetku obce Kráľovičová, ktorá až do roku 1961 patrila k Horným Semerovciam. Dnes je časťou obce Hokovce. Bohužiaľ ani Földváryovci ani Koháryovci vlastníci Kráľovičovej v 18 a 19 storočí nevenovali dudinskej minerálnej vode pozornosť. Naopak začali budovať kúpeľné zariadenia v Slatine. Ich snaha stroskotala zemetrasením dňa 15.1.1858, kedy bol pôvodný slatinský prameň zničený.

Gróf Hugo von Oberndorff sa stáva majiteľom Kráľovičovej v roku 1892. Dostáva ju z Migazziovského majetku ako veno jeho manželka Vilma rodená grófka Migazzi. Gróf už 9.10.1893 požiadal banského geológa a hl. banského inžiniera Ing. Ľudovíta Katolnay Čecha v Banskej Štiavnici o posúdenie dudinských minerálnych prameňov a navrhnutie ich ochranného pásma. Vypracovaný posudok je datovaný 23. januára 1894. Samotné rozhodnutie banského kapitanátu v Banskej Štiavnici pre grófa Huga von Oberndorff bolo vydané v roku 1895 s vytýčením ochranného pásma a dudinské minerálne vody boli uznané ako liečivé.

Gróf a jeho rodina využívali na kúpanie v minerálnej vode bočný prameň na vrchole merovského kameňa zvaný Husárová studňa. Niekedy v roku 1900 dal gróf v tesnej blízkosti prameňa vybudovať v travertíne bazénik vykladaný tehlami. Údajne mal aj drevené zábradlie a kabínky na prezliekanie.

V roku 1907 si prenajíma dudinské pramene Filip Guttman a spol. zo Šiah. Pri prameňoch v mieste dnešného kúpaliska zriadili a upravili výletné miesto. Podieľa sa aj na plnení vôd do sklených fliaš a ich predaji až do Ameriky. Pri kúpeľnej kope v západnej pramennej sústave dáva vykresať do travertínu nový bazén o rozmeroch 4x8 m.  Bazén bol plnený vodami prameňa vyvierajúceho v jednom jeho rohu. 21. mája 1909 sa slávnostného otvorenia zúčastnil aj hlavný župan Hontianskej stolice zo Šiah Július Lits a panstvo zo širokého okolia. Po Guttmanovej smrti v roku 1916 si prenajíma od Huga von Oberndorff na 51 rokov ťažbu vody firma Koloman Brázay z Budapešti. Ten dáva vyvŕtať nový vrt v mieste dnešného veľkého bazéna na dnešnom kúpalisku. Nazvú ho veľký smradľavý. Začiatkom roku 1918 odpredáva Hugo von Oberndorff svoj majetok Kráľovičová statkárovi a podnikateľovi z Budapešti dr. A Kohnerovi.

Gróf Hugo Wilderich Johan Leopold Maria Fortunátus pochádzal z Regensburgu v Bavorsku, kde sa narodil 10.2.1846 ako 10 dieťa z 11 tich grófa Gustáva von Oberndorff. Dáva sa na vojenskú dráhu a pripája sa ako príslušník bavorskej šlachty k rakúskemu námorníctvu. Za vojenské zásluhy získava striebornú medailu za statočnosť. Jeho najstaršia sestra o 15 rokov staršia Helena von Oberndorff je vydatá za Františka Erdödyho majiteľa majorátneho panstva Hlohovec.

K Hlohovcu  patria aj už vtedy známe kúpele Piešťany na ktorých rozvoji sa Erdödyovci výrazne podieľali. Svojho najstaršieho syna Imricha žení Helena von Oberndorff Erdödy 6.11.1881 s najstaršou dcérou grófa Viliama Migazzi von Wall und Sonenthurm, posledného mužského potomka rodu Migazzi zo Zlatých Moraviec. Helena Erdödy pravdepodobne sprostredkovala aj sobáš svojho brata Huga s treťou žijúcou dcérou grófa Migazzi Vilmou. V každom prípade zariadila aj ich svadbu 6.11. 1887 vo svojom paláci vo Viedni.  Z manželstva sa narodil v Dolnom Smokovci 9.8.1888 ich jediný syn Gustáv.  Gróf Viliam Migazzi tam mal 20 izbovú vilu a podporoval aj rozvoj Vysokých Tatier. Dodnes je po ňom pomenovaná cesta zo Smokovca na Hrebienok zvaná Migazziho cesta. Mladý Gustáv von Oberndorff sa tiež chystal na vojenskú dráhu. Bohužiaľ vo veku 12 rokov ochorel na brušný týfus a umiera 30.9.1900. Grófka Vilma je chorá na srdce. Jej stav sa po smrti jediného syna zhoršil a nepomohli ani  denné kúpele v bazéniku s minerálnou vodou na merovskom kameni. Vozili ju tam cestou lemovanou lipami, ktoré dal vysadiť gróf Hugo na počesť cisárovnej Sissi, ktorá sa tu údajne inkognito zastavila počujúc o zázračných účinkoch dudinskej vody a v jej prameňoch sa aj okúpala.

Vilma von Oberndorff zomiera 25.1.1905 vo veku 41 rokov a pochovaná je spolu zo synom na cintoríne v Kráľovičovej. V spomienkach ľudu sa zachovala ako láskavá a tichá osoba, pomáhajúca chudobným a chorým.  Gróf Hugo po jej smrti dal zasypať hrobku a po predaji už nikdy viac nenavštívil Kráľovičovú.

Dňa 20.2.1909 sa opäť žení v Abázii s grófkou Paulínou Líviou Zichy/1868-1944/. Prenajíma si v Bratislave Esterházyho palác a ešte v roku 1920 bol spolu so svojim švagrom grófom Ambrózy Migazzim na poľovačke na Kulháni. Svoj život dožíva v maďarskom mestečku Duna Adony, kde zomiera 10.2.1944 a kde je aj pochovaný.

 Autor textu: Helena Tomanová


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
05. 04. 2016  WEB - foto 1 074 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince