KontaktyPRIMÁTOR MESTA

PaedDr. Dušan Striebornýprimator@dudince-mesto.sk

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA, REFERENTKA REGISTRATÚRY, PODATEĽŇA 


Monika Sliacka

+421 45 5243 101 
podatelna@dudince-mesto.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


JUDr. Marek Keller

+421 45 5243 105


                 


kontrolor@dudince-mesto.sk


VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Ing. Danica Rajčanová 

+421 45 5243 109                                                                                                                                                                                                                                 danica.rajcanova@dudince-mesto.sk


EKONÓMKA

Iveta Petrušková   

+421 45 5243 106                                                                                                                                                                                                                                ekonom@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA

Milada Brindzová 

+421 45 5243 111                                                                                                                                                                                                                               milada.brindzova@dudince-mesto.sk


VEDÚCA MAJETKOVOPRÁVNEHO A SOCIÁLNEHO ÚSEKU

JUDr. Eva Holíková   

+421 45 5243 104                                                                                                                                                                                                                              eva.holikova@dudince-mesto.sk


MATRIKÁRKA, POKLADNÍČKA

Jana Pavelková 

+421 45 5243 108                                                                                                                                                                                                                             matrika@dudince-mesto.skVEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Ing. Ľubomír Habán 

+421 45 5243 100                                                                                                                                                                                                                          lubomir.haban@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA, PERSONALISTKA

Marta Čižmárová

+421 45 5243 107                                                                                                                                                                                                                        marta.cizmarova@dudince-mesto.sk 


REFERENT VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Emil Balla     

+421 45 5243 102                                                                                                                                                                                                                        emil.balla@dudince-mesto.sk

                                                                                                                                                                              

MESTSKÁ POLÍCIA


Bc. Richard Slezák - náčelník

Marcel Kuzma - zástupca náčelníka

Ing. Andrej Kuzma

Endre Kiss

+421 45 5243 114

+421 918 374 963

                                                                                                                                                                                                                                                          policia@dudince-mesto.sk


MESTSKÁ KNIŽNICA 

+421 45 5243 113

Pondelok  14:00 - 17:00  

Streda       14:00 - 17:00

Piatok        14:00 - 16:00 


                                                                                                                                                                                                                                                         


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 05. 2019  Organizačný poriadok - Mesto Dudince platný od 01. 01. 2019 437 kB [pdf]
10. 05. 2019  Štruktúra - Mesto Dudince platná od 01. 01. 2019 86 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince