Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: Štefan Suchánsky
tel: +421 911 797 869

Veliteľ : Pavel Výboh 
tel.: +421 907 438 006

Strojník: Ladislav Suchánsky
tel.: +421 918 543 555

Ohlasovňa požiarov:  

pohotovosť DHZ : 0918 466 571 

Projekty mesta Dudince