Urbanistické štúdie

IBV - Nové Dudince -Poľná ulica

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 01. 2022  01_Širšie_vzťahy 673 kB [pdf]
18. 01. 2022  02_Urbanistický_návrh 1 435 kB [pdf]
18. 01. 2022  03_Návrh_dopravnej_infraštruktúry 428 kB [pdf]
18. 01. 2022  04_Návrh_technickej_infraštruktúry 439 kB [pdf]
18. 01. 2022  05_Návrh_zelene 1 442 kB [pdf]
18. 01. 2022  06_Vlastnícke_vzťahy 256 kB [pdf]
18. 01. 2022  07_Regulácia 1 439 kB [pdf]
18. 01. 2022  Sprievodná správa 303 kB [pdf]
18. 01. 2022  Zadanie_US 506 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince