Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 2022

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

„Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) je starosta obce a poslanci Mestského zastupiteľstva povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla, každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.“

„Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mesta v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.“  Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Bačík 857 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Brodniansky 1 319 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Ing. Beňuch 1 656 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Ing. Villant 947 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Ing. Šťastný 821 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Mgr. Antonická 1 204 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - RNDr. Lauko 1 320 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 - Vankovic 898 kB [pdf]
06. 11. 2023  Majetkové priznanie poslanca MsZ za rok 2022 -Bc. Hámorský 1 099 kB [pdf]
17. 10. 2023  OznVF_Metodicke_usmernenie 57 kB [pdf]
17. 10. 2023  Tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetk.pomerov verejného fukncionára - pre ručné vypĺňanie 3 457 kB [pdf]
17. 10. 2023  Tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetk.pomerov verejného funkcionára - pre el.vypĺňanie 3 068 kB [pdf]
17. 10. 2023  Tlačivo Oznámenie verejného fukncionára po skončení výkonu verejnej funkcie - pre el.vypĺňanie 1 802 kB [pdf]
17. 10. 2023  Tlačivo Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu funkcie - pre ručné vypĺňanie 1 979 kB [pdf]
17. 10. 2023  Ústavný zákon č. 357 2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 5 734 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince