Športové kluby

FUTBALOVÝ ODDIEL

Dospelí: 1. trieda
Dorast: 5. liga
Mladší a starší žiaci: 3. liga

Predseda: Peter Dodok
tel.: +421 903 362 953


STOLNOTENISOVÝ ODDIEL


Predseda: Silvester Torda
tel.: +421 903 366 227


ATLETICKÝ ODDIEL


Predseda: Ing. Július Nyárjas       
tel.: +421 903 720 049

Projekty mesta Dudince