Zväz protifašistických bojovníkov

Predsedníčka: Valéria Gandelová

Projekty mesta Dudince