BUSINESS

Jednota dôchodcov


Zloženie výboru a revíznej komisie ZO JDS Dudince,

schválené na VČS dňa 13. 9. 2022

  

Ing. Anna Zekuciová – predsedníčka ZO

Mária Rechtoríková – tajomníčka

Viera Budová – hospodárka

Božena Palčovičová –  kultúrna referentka(výlety, divadlá)

Ing. Dagmar Ambróšová – vedenie kroniky

Ing. Anna Zacková – rekreačné, liečebné pobyty, členka predsedníctva OO JDS Krupina

členovia:

Ester Tomaškinová

Viera Tomaškinová

Mgr. Helena Celecová

Marta Lučeničová

Klára Budová


Alena Ošustová – predsedníčka revíznej komisie

členky:

Oľga Jeloková

Klára Hvížďalková

 

Výbor ZO zasadá v priestoroch Mestského podniku s.r.o. Dudince na MsÚ Dudince každú druhú stredu v mesiaci o 15.00 hod. (11.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 15.11., 13.12., v mesiacoch júl - august  nezasadá), v prípade potreby aj v mimoriadnom termíne.

Adresa sídla: Okružná 212/3, 962 71 Dudince

 

Svoje postrehy, pripomienky, podnety môžete zasielať na e-mailovú adresu:

jdsdudince@gmail.com