Športový klub Mesta Dudince

Športový klub Mesta Dudince

Okružná 212/3

962 71 Dudince

IČO: 31907059

Vedúci ŠKM: Emil Balla

Kontakt:

t.č.: +421 45 5243102

mobil: 0907 817 852

email: emil.balla@dudince-mesto.sk

milada.brindzova@dudince-mesto.skZverejňovanie dokumentov za rok 2024

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2023

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2022

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2021

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2020

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2019

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2018

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2017

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Zverejňovanie dokumentov za rok 2016

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Projekty mesta Dudince