BUSINESS

Zoznam zmlúv za rok 2020

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
30.07.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 300 kB - pdf] Attila Faragó, Alžbeta Faragóová, J. Jesénia 168, Dudince
30.07.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 479 kB - pdf] Milena Foltánová, Okružná 121/48, Dudince
27.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci [1 630 kB - pdf] Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, s.p., Kúpele Dudince, a 00165506, 31642
23.07.2020 Zmluva o poskytnutí služby [1 366 kB - pdf] r65 studio s.r.o. 46615776
23.07.2020 Zmluva [1 214 kB - pdf] Šťastný domov - Happy house 42206553
23.07.2020 Zmluva o poskytovaní služieb/Licenčná zmluva [2 416 kB - pdf] Green24 Holding a.s. 03340457
29.06.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [5 320 kB - pdf] Ing. Helena Švarcová, Okružná 365/16, Dudince
19.06.2020 Dodatok č. 1 [1 528 kB - pdf] EUROVIA SK, a.s., Košice 31651518
10.06.2020 Kúpna Zmluva [309 kB - pdf] Jaroslava Hurná, rod. Bačíková
09.06.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 88 [461 kB - pdf] Vincze Tibor, J. Kráľa 162/4, Dudince
03.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 900001662 [660 kB - pdf] Twinlogy s.r.o. 44187653
03.06.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 900001358 [1 738 kB - pdf] Twinlogy s.r.o. 44187653
01.06.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 432 kB - pdf] Berényi Alexander, Okružná 360/6, Dudince
01.06.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 441 kB - pdf] Berényi Roland, Okružná 365/16, Dudince
01.06.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 363 kB - pdf] Maďar Miroslav, Sebechleby 95
28.05.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 425 kB - pdf] Kunštárová Ingrid, Okružná 361/8, Dudince
28.05.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 442 kB - pdf] Sládeková Mária, Okružná 365/16, Dudince
28.05.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 440 kB - pdf] Škorvánek Jozef, Okružná 361/8, Dudince
28.05.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 364 kB - pdf] Udai Alexander, Dudince, Okružná 362/10, Dudince
26.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40 [404 kB - pdf] PaedDr. Peter Petrovič
20.05.2020 Zmluva o termínovanom úvere č. 169/2020/UZ [10 500 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
20.05.2020 Zmluva o bežnom účte [668 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
15.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21 [421 kB - pdf] Bicková Anna
14.05.2020 Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 87 [422 kB - pdf] Vyletelová Mária
06.05.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34 [428 kB - pdf] Chrien Viliam
06.05.2020 Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe [2 234 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
28.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2019 [408 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
27.04.2020 PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. [503 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
27.04.2020 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. [381 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
27.04.2020 Sadzobník poplatkov SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. [582 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
27.04.2020 Dodatok č. 24/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č.24/CC/19 [2 399 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
27.04.2020 Zmluva o úvere č. 310/CC/20 [1 484 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
26.04.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní [2 354 kB - pdf] Slovenský futbalový zväz 00687308
23.04.2020 Zmluva o dielo [1 312 kB - pdf] REKOSTAV v.o.s. 31560717
23.04.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 [472 kB - pdf] Tomaškinová Estera
23.04.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1 [426 kB - pdf] Tomaškinová Estera
08.04.2020 Zmluva o spolupráci [3 985 kB - pdf] Slovthermae Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Dudince a.s 00165506, 31642
02.04.2020 Zmluva [1 444 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
27.03.2020 Zmluva o dielo [2 438 kB - pdf] Eco Auto s.r.o. 50918176
27.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [493 kB - pdf] Ministerstvo hospodárstva SR 00686832
06.03.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2 [477 kB - pdf] Tomaškinová Viera
03.03.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86 [484 kB - pdf] Greňo Ľubomír
02.03.2020 Zmluva o správe domu smútku a pohrebísk [514 kB - pdf] Pavel Gombík 14 205 742
18.02.2020 Zmluva [3 006 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
17.02.2020 Zmluva o dielo [18 921 kB - pdf] Štefan Tipary EKOLSTAV 30071216
14.02.2020 Zmluva o dielo [1 613 kB - pdf] AQUA GARDEN s.r.o., Hviezdoslavova 31, 934 01 Levice
31.01.2020 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 400 kB - pdf] Sliacka Monika, Terany 166
29.01.2020 Dohoda č. 20/33/50J/1 [2 590 kB - pdf] ÚPSV a R Zvolen 30794536
24.01.2020 Ukončenie zmluvy o refundácii nákladov [335 kB - pdf] Vladiszlav Teszlenko - Satelit SK 50450492
20.01.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta [475 kB - pdf] Szélešová Júlia
14.01.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta [486 kB - pdf] Greňová Jana
14.01.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta [484 kB - pdf] Greňová Jana
14.01.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta [473 kB - pdf] Martinikova Elena
08.01.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52 [475 kB - pdf] Pavelková Mária
Mohlo by Vás zaujímať: