BUSINESS

Zoznam zmlúv za rok 2022

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
13.05.2022 Zmluva č. 322 1085 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR [1 389 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
27.04.2022 Dodatok č. 1 [201 kB - pdf] ZO Slovenský odborový zväz pri OcÚ Hontianske Nemce 22664980
25.04.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02192 [3 701 kB - pdf] Fond na podporu umenia, Bratislava 42418933
19.04.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120 [466 kB - pdf] Ing. Pavliak Viliam, Dudince
19.04.2022 Dodatok č.2 Zmluvy o nájme majetku mesta [286 kB - pdf] Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince 42199212
11.04.2022 Kúpna zmluva [250 kB - pdf] Ďuriš Ivan
07.04.2022 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy [44 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
01.04.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti [78 kB - pdf] Kúpele Dudince, a.s. 31642713
31.03.2022 Mandátna zmluva [296 kB - pdf] Rekostav v.o.s. 31560717
25.03.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119 [209 kB - pdf] Dodok Peter, Dudince
25.03.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 118 [208 kB - pdf] Murínová Marta, Kováčová
25.03.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117 [212 kB - pdf] Zambojová Emília, Dudince
25.03.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 116 [207 kB - pdf] Zambojová Emília, Dudince
25.03.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115 [209 kB - pdf] Habán Ľubomír, Ing. , Dudince
22.03.2022 Zmluva o dielo [1 163 kB - pdf] ELMONT PLUS spol. s.r.o., Šahy 36541486
09.03.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny [612 kB - pdf] Stredoslovenská energetika a.s. 51865467
08.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [522 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
01.03.2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie [1 967 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.03.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve [532 kB - pdf] ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava 51480191
28.02.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 931 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác
22.02.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112 [460 kB - pdf] Unatinszká Zuzana, Dudince
22.02.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111 [473 kB - pdf] Troppa Milan, Dudince
10.02.2022 Kolektívna zmluva [413 kB - pdf] ZO Slovenský odborový zväz pri OcÚ Hontianske Nemce 22664980
09.02.2022 Dodatok č. 1 k Cenníku za dodávku plynu [121 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256
09.02.2022 Cenník za dodávku plynu [1 417 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256
09.02.2022 Zmluvy o dodávke plynu [1 116 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256
09.02.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109 [190 kB - pdf] Širgelová Andrea, Mgr., Dudince
02.02.2022 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110 [202 kB - pdf] Velebný Tibor, Bratislava
31.01.2022 Zmluva o nájme nájomného bytu [3 399 kB - pdf] Monika Sliacka, Dudince
28.01.2022 Aktualizovaná príloha k zmluve č. 617020070 [171 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s BB 36644030
24.01.2022 Zmluva o dielo [291 kB - pdf] Ľubomír Dado, Krupina 34788905
21.01.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 110 kB - pdf] Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 30794323
14.01.2022 Zmluva o nájme nájomného bytu [729 kB - pdf] Henrieta Kóšová, Dudince
03.01.2022 Zmluva [719 kB - pdf] Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené 33231940
Mohlo by Vás zaujímať: