BUSINESS

Zoznam zmlúv za rok 2021

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
18.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [206 kB - pdf] Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197
03.03.2021 Kúpna zmluva s vecným bremenom [1 352 kB - pdf] Ing. Alexander Czidor, Ing. Katarína Czidor, Nový rad 188/2,
03.03.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44 [466 kB - pdf] Ing. Martin Tomaškin, Rosina 293
22.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102 [487 kB - pdf] Cibuľová Anna, Dudince
11.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57 [479 kB - pdf] Haláthová Ľudmila, Senec
03.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100 [476 kB - pdf] Mylbachr Milan, Ing., Banská Bystrica
29.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41 [489 kB - pdf] Bieliková Adriana, Nitra
29.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99 [469 kB - pdf] Talajová Anna, Dudince
28.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35 [475 kB - pdf] Koncový Dušan, Zvolen
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 9/2020 [2 489 kB - pdf] Škola.sk, s.r.o., Bratislava 50293893
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 8/2020 [2 375 kB - pdf] Daffer spol. s.r.o., Prievidza 36320439
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 7/2020 [4 913 kB - pdf] Daffer spol. s.r.o., Prievidza 36320439
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 6/2020 [4 813 kB - pdf] Daffer spol.s.r.o., Prievidza 36320439
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 5/2020 [9 673 kB - pdf] Daffer spol. s.r.o., Prievidza 36320439
26.01.2021 Kúpna zmluva č. 4/2020 [7 798 kB - pdf] Daffer spol. s.r.o., Prievidza 36320439
25.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98 [460 kB - pdf] PaedDr. Petrovič Peter, Dudince
25.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 97 [473 kB - pdf] PaedDr. Petrovič Peter, Dudince
22.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96 [465 kB - pdf] Greňo Slavomír, Dudince
22.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42 [460 kB - pdf] Bc. Javorník Ján, Bátovce
21.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46 [469 kB - pdf] Horváth Ján, Hokovce
21.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95 [456 kB - pdf] Kyzúrová Katarína, Dudince
21.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45 [462 kB - pdf] Horváth Ján, Hokovce
20.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43 [456 kB - pdf] RNDr. Róbert Lauko, Dudince
20.01.2021 Zmluva o poskytnutí služby [1 918 kB - pdf] HOSPITALE s.r.o. Šahy 36524921
19.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 94 [477 kB - pdf] Penička Ján, Dudince
19.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 49 [475 kB - pdf] Penička Ján, Dudince
19.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48 [474 kB - pdf] Penička Ján, Dudince
15.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39 [468 kB - pdf] Hollanová Anna, Dudince
13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 93 [458 kB - pdf] Berényiová Marta, Dudince
13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 92 [459 kB - pdf] Marček Ľudovít, Ing., Dudince
13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 91 [463 kB - pdf] Marčeková Viera, Ing., Dudince
13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 90 [460 kB - pdf] Udayová Nikoleta, Dudince
04.01.2021 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-452-094/2020 [2 128 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 00151866
Mohlo by Vás zaujímať: