INTERREG


BUDUJEME PARTNERSTVÁ

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ  Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEJ ÚNIE A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Názov projektu: Trvalo udržateľný   a virtuálny rozvoj turizmu v cezhraničnom regióne Nógrád  - Hont.

ŽIadosť č.: SKHU/160/1.1/212, VIRTOUR

Názov prioritnej osi: Priorita 1  - Príroda a kultúra

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na rozvoj a zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti Nógrád-Hont , ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu. V súčasnej dobe cezhraničný región Nógrád-Hont nemožno považovať za populárnu, turisticky atraktívnu oblasť,  predovšetkým kôli blízkosti veľmi známych turistických regiónov (Budapešť, Dunaj, NízkeTatry). Táto nevýhoda však môže byť premenená na prestížnu výhodu, keďže  turisti aj miestni obyvatelia v dnešnej dobe vyhľadávajú nové oblasti  a skúsenosti prostredníctvom  špecializovaných produktov. Vďaka kombinácii klasickej ponuky - Informačné centrum, revitalizovaný kúpeľný areál so zelenými plochami  a rozvoja virtuálnej ponuky (mobilná aplikácia, 3D obsah, letecké snímky)  budú položené základy novej metodiky rozvoja cestovného ruchu.

Názov  partnerov:

  • Bánk Község Önkormányzata, 
  • Mesto Dudince, 
  • RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rozpočet projektu: 1 597 871,19 EUR

Kontrahovaná výška NFP:  1 358 190, 50 EUR

Začiatok realizácie: 02/2018

Ukončenie realizácie: 10/2020

Webové sídlo RO: www.skhu.eu

Propagačné video Tóth

Propagačné video Čabraď

Propagačné video Slnečná lúka

Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince