Ambulancie

MUDr. Jozef STRELEC - praktický lekár pre dospelých

adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 55 83 461

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 08:00 - 12:00

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 08:00 - 12:00

Štvrtok 08:00 - 12:00

Piatok 08:00 - 12:00


MUDr. Katarína ANDREJČÁKOVÁ, GYNKA, s.r.o. - gynekologická ambulancia

tel.: +421 903 918 075

Ordinácia Dudince - adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 55 83 464

Ordinácia Hontianske Nemce - adresa: ZŠ Hontianske Nemce, 962 66 Hontianske Nemce
tel.: +421 45 55 83 464

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok - Dudince 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Utorok - Hontianske Nemce 07:00 - 08:00 (odbery), 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Streda - Hontianske Nemce 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Štvrtok - Dudince 07:00 - 08:00 (odbery), 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Piatok - Dudince 08:30 - 12:00 (ambulancia)


Mohlo by vás zaujímať:

Projekty mesta Dudince