Užitočné telefónne čísla

Smerové číslo mesta Dudince pri volaní v SR 045
Smerové číslo mesta Dudince pri volaní zo zahraničia 00421 45
Informácie o telefónnych číslach 1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12149

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský a záchranný zbor 150
Záchranná zdravotná služba 155
Polícia 158
Nemocnica - operátor 045/555 09 11
Rýchla zdravotná služba - MNsP 045/555 09 68
Poruchy – plyn 0850 111 727
Poruchy – elektrický prúd 0850 111 468
Poruchy – voda 0850 111 234

Káblová televízia Mesta Dudince 0917 120 234
Informačná kancelária 0917 810 274
Poruchy verejného osvetlenia, mestského rozhlasu 0907 616 217
Inšpektori verejného poriadku 0918 374 963

Projekty mesta Dudince