Mesto Dudince informuje
Železnice SR plánujú zmenu grafikonu vlakových spojov na trati Zvolen – Čata a Čata – Zvolen.
Z toho dôvodu môžu občania doručiť požiadavky, resp. návrhy zmien časového harmonogramu premávajúcich vlakových spojov do podateľne na MsÚ v Dudinciach do 20.02.2019. Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
15.01.2019 v čase od 8,00 do 15,00

Na uliciach: 

J. Jesénia č. 146, 147, 165, 167 až 169 

Ľ. Štúra č. 6, 7, 8, 154, 155, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 189 až 209 a 685
Nový rad č. 76, 183 až 188, 324 až 359

Okružná č. 148, 149, 170 až 173, 211, 212, 213, 217, 360, 436, 702, 704, 720 a 721 

Poľná č. 378, 379O zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2019 môžu obyvatelia požiadať a predložiť potrebné doklady najneskôr do 31.1.2019 podľa platného VZN č. 3/2017. 

Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31.1.2019. 
Po 31.1.2019 nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložení potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku.

Z dôvodu prechodu na nový informačný systém vyrubovania daní a poplatkov, už nie je možné vystavovať rozhodnutia na počkanie, a preto žiadame daňovníkov, aby nechodili na mestský úrad za účelom vyplatenia daní. O možnosti osobného odberu a úhrady už vystavených rozhodnutí Vás budeme informovať.


Mesto Dudince ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 21 citovaného zákona oznamuje občanom prerokúvanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán Mesta Dudince /ďalej „Koncept“/.
Verejné prerokovanie Konceptu sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 16,00 hodine v zasadačke MsÚ Dudince /na  poschodí/ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. dňom 2.1.2019 začína prevádzku železničnej osobnej dopravy na úseku trate č. 153 Zvolen – Šahy, ktorá bola od roku 2003 zastavená. 


Priložené súbory:
Spravodajstvo

Mestský ples 2.2.2019

Už po piaty krát sa konal dňa 2.2.2019 v Kúpeľnom hoteli Minerál Mestský ples. Hostí privítal primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný  spolu s riaditeľom OOCR Dudince Ing. Borisom Benickým. Po úvodnom valčíku svojim temperamentom zábavu rozprúdili FABER DANCE SHOOL a hosť ve...

Čítať celý článok...

Píšu o nás .....

http://www.sportlandia.sk/index.php/kultura/spolocenske-organizacie/309-potrebujeme-zit-pod-nebom-mieru-tvorivosti-zdravia-krasy-nasich-zivotov...

Čítať celý článok...

Vianočné prianie

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac ako v sebe skrýva,ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach jas,tak prišla doba, keď pre každého máme pár prívetivých viet,sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič...

Čítať celý článok...

MIKULÁŠ V DUDINCIACH 7.12.2018

Milé detičky, rodičia!Aj tento rok sa do nášho mesta chystá MIKULÁŠ. Poteší Vás - milé detičky, balíčkami sladkých dobrôt, ktoré čakajú len na Vás!Preto,  naučte sa básničky, pesničky a príďte nimi potešiť Mikuláša - 7.12.2018 o 15:30 hod. na pešiu zónu v kúpe...

Čítať celý článok...

POĎAKOVANIE

Vážení spoluobčania.Máme za sebou Komunálne voľby na funkciu primátora mesta Dudince, ako aj na poslancov mestského zastupiteľstva, na funkčné obdobie 2018 – 2022.     Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, za to, že ste ma podporili a umožnili m...

Čítať celý článok...