Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

  • 12.2.2024
  • 553x
  •   

Voľby do Európskeho parlamentu / Elections to the European Parliament

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Všetky potrebné informácie sú zverejnené na: 

minv.sk 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
05. 03. 2024  Hlasovací preukaz 173 kB [pdf]
12. 02. 2024  Information for the voter 168 kB [pdf]
12. 02. 2024  Informácia pre voliča 193 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 1 240 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 10 240 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 11 241 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 12 243 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 13 241 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 14 243 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 15 242 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 16 239 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 17 242 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 18 187 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 19 242 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 2 238 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 20 189 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 21 243 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 22 188 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 23 240 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 24 241 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 3 240 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 4 242 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 5 181 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 6 242 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 7 240 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 8 237 kB [pdf]
09. 04. 2024  KL č. 9 242 kB [pdf]
03. 06. 2024  Oznámenie - hlasovanie do bežnej prenosnej volebnej schránky 167 kB [pdf]
05. 03. 2024  Oznámenie zapisovateľka 123 kB [pdf]
26. 02. 2024  Oznámenie určenie volebného obvodu a volebného okrsku 163 kB [pdf]
03. 04. 2024  Preberanie delegačných listín 126 kB [pdf]
12. 02. 2024  Vyhlásenie volieb 187 kB [pdf]
09. 04. 2024  Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín 96 kB [pdf]
10. 06. 2024  Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Voľby do EP 2024 830 kB [pdf]
12. 02. 2024  ŽIADOSŤ občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov _ APPLICATION of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register 20 kB [docx]

Projekty mesta Dudince