Symboly mesta

Erb mesta Dudince ERB mesta - v zelenom štíte z trikrát srieborno-modro vlnistým rezom delenej spodnej časti štítu vyrastá strieborná zlatovlasá víla, držiaca pred sebou strieborný džbán.


Vlajka mesta Dudince

VLAJKA mesta
- mesta pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, modrej a bielej.

V rokoch 1988 - 1992 bezprostredne po tom, ako sa Dudince stali kúpeľným mestom, začala sa riešiť aj otázka ich mestského erbu. V tom čase ešte nebola známa historická symbolika. Ale aj tak mesto malo jednoznačnú ambíciu, aby sa jeho novovzniknutý erb viazal na kúpeľníctvo, ktoré sa stalo jediným základom jeho dynamického rozvoja. Z aktivity heraldickej komisie s predstaviteľmi mesta sa v dielni Ladislava Čisárika ml. zrodil návrh, ktorý v zelenom štíte zobrazuje z dvoch strieborných zvlnených pásov vyrastajúcu striebornú vílu so zlatými vlasmi a s miskou v ľavej ruke. Návrh zohľadňoval dovtedajšiu tradičnú symboliku, v ktorej sa aplikovala popri liečivých prameňoch aj postava víly, podľa legendy zakladateľky a patrónky miestnych kúpeľov. Mesto definitívne upravilo svoj erb až v roku 1995. Zelené pásy sa zmenili na modré a zlatý džbán, všetko symboly kúpeľníctva, drží víla oboma rukami pred sebou. Napokon tento variant existoval už aj v predchádzajúcom období.

Projekty mesta Dudince