Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

dňa 17.05.2019 v čase od 8,30 hod do 16,30 hod. prerušená distribúcia elektriny 

na ulici OKRUŽNÁ č. 121, č. 129, č. 207, č. 705, č. 707, č. 708, č. 709, č. 711, č. 713, č. 714, 

č. 716, č. 800, č. 802


Projekty mesta Dudince