74.výročie Slovenského národného povstania a lampiónový sprievod

Dňa 29.augusta 2018 si pripomenieme 74. výročie Slovenského národného povstania.
Slovenské národné povstanie patrí k najsvetlejším stránkam novodobých dejín slovenského národa, ktorý povstal so zbraňou v ruke proti nenávidenému fašizmu. 
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe.
Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti.
Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja, brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.

Pri tejto príležitosti dňa 28.augusta 2018 o 19,00 hod. sa pred budovou MsÚ uskutoční pietny akt kladenia vencov, za účasti ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej,  spojený s lampiónovým sprievodom detičiek a rodinných príslušníkov na amfiteáter, kde o 20,00 hod. vystúpi FS Detva. Pre účastníkov lampiónového sprievodu budú pripravené balíčky na opekanie.

Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.

Projekty mesta Dudince