75. výročie SNP

  • 21.8.2019
  • 1334x
  •   

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť.

Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. J

ednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke.

Ale zároveň odhodlanie jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež záväzkom.

29.8.2019 si pripomenieme 75. výročie Slovenského národného povstania - odkaz a záväzok v našich národných dejinách.

Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne.
Preto uctime si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj zomierať.

Projekty mesta Dudince