BUSINESS

76. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 29.augusta 2020 si pripomíname  76.  výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa dňa 28.augusta 2020 o 19,00 hod. uskutoční pietny akt kladenia vencov pri pamätníku pred budovou MsÚ, ktorého súčasťou bude lampiónový sprievod na amfiteáter. O 20,00 hod. na amfiteátri vystúpi FS Partizán. 

Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti.

Ak hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, hold pri tejto príležitosti  skladáme nielen jeho vojakom a bojovníkom, ale aj účastníkom celého česko-slovenského domáceho a zahraničného odboja v druhej svetovej vojne.

Národ je spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych a ešte nenarodených. Obete tých, čo padli za náš  dnešok bez vojen, za náš národ v minulosti, nás zaväzujú byť rovnako statočnými a odvážnymi.

Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja,  brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.       


         Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 08. 2020  Oslavy SNP 4 724 kB [pdf]

Priložené fotografie