78. výročie Slovenského národného povstania

  • 19.8.2022
  • 1326x
  •   

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť.

Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. 

Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke.

Odhodlanie jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež záväzkom.

29.8.2022 si pripomenieme 78. výročie Slovenského národného povstania - odkaz a záväzok v našich národných dejinách. 

Pri tejto príležitosti sa 26.8.2022 o 19:00 hod. uskutoční Pietny akt kladenia vencov spojený s kultúrnym programom. 

Slovenské národné povstanie bola veľká chvíľa v našej histórii. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne.

Príďte si uctiť  pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a aj zomierať.

Projekty mesta Dudince