BUSINESS kuchynsky-odpad-titulka

Aktuálny zoznam stojísk na kuchynský odpad

kuchynsky-odpad-titulka

Por. číslo                                    Obec                                    Adresa zberného miesta

1.                                                    Dudince                              ul. Malý rad 12/1 (RD-p. Dinga)

2.                                                    Dudince                                 ul. Okružná 362

3.                                                    Dudince                                 ul. Nový rad č. 187

4.                                                    Dudince                                 ul. J. Kráľa 140 (bývalá kotolňa BP)

5.                                                    Dudince                                 ul. J. Jesenia 168 (Zdravotné stredisko)

6.                                                    Dudince - Merovce         ul. Merovská 222/15 (za kultúrnym domom)