BUSINESS sodb2021_logoFull_1

Asistované ščítanie obyvateľov

sodb2021_logoFull_1

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR

od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

Možnosti sčítania:

1.Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci/meste.
2.Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

Kontaktné miesto pre Mesto Dudince je:  Mestský úrad, kancelária matriky, Okružná 212/3, 962 71 Dudince, t. č.:  045 5243108

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa. Viac informácií získate na mestskom úrade alebo na www.sčítanie.sk