BUSINESS Foto 8

BBSK podporil projekt "Výsadba lipovej aleje v meste Dudince"

Foto 8

BBSK podporil projekt „Výsadba lipovej aleje v meste Dudince“

            Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci projektu "Výsadba lipovej aleje v meste Dudince" sme získali z  Banskobystrického samosprávneho kraja finančnú podporu vo výške 4 520,80 €  na výsadbu drevín Lipy veľkolistej, ktorá skrášli kúpeľný park v Dudinciach.

            Touto cestou chceme poďakovať poslancom  a vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja za schválenie a poskytnutie dotácie pre projekt  „Výsadba lipovej aleje v meste  Dudince“ prostredníctvom ktorého zanecháme posolstvo dôležitosti ochrany životného prostredia pre budúce generácie, ako základného princípu udržania života na našej planéte.

 Priložené fotografie