BUSINESS

Bezpečné mesto Dudince - kamerový a zabezpečovací systém

Mesto Dudince v mesiaci júl 2020 zrealizovalo v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR  - Okresným úradom Banská Bystrica projekt pod názvom " Bezpečné mesto Dudince - kamerový a zabezpečovací systém". 

Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 11 619,00 Eur, pričom dotácia MV SR bola vo výške    8 000,00 Eur. Inštalácia 6 ks bezpečnostných kamier prispeje k ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov a návštevníkov kúpeľného mesta. 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"