Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach


Projekty mesta Dudince