BUSINESS

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Termín testovania: 23.01.2021 sobota

V čase: od 08,00 hod. do 22,00 hod.

Miesto testovania: Telocvičňa Spojenej školy 

Informačný rozpis testovania bude zverejnený v dostatočnom predstihu. 

Úrad verejného zdravotníctva odporúča testovanie osôb od 15 rokov do 65 rokov. 
Osoby do 15 rokov a nad 65 rokov sa testovania nemusia zúčastniť.