COVID - 19 - ako nakladať s použitými rúškami alebo respirátormi

Jednou z nových opatrení vlády v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 je aj povinnosť nosiť ochranné rúško všade mimo svojej domácnosti.
Použité rúško, respirátor alebo jednorazové ochranné rukavice patria do zmesového komunálneho odpadu. 
Tieto rúška nevyhadzujeme do triedeného odpadu !!!
Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi:
Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Projekty mesta Dudince