BUSINESS covid-19-korona_de4e70_md

Ďalšie testovanie na Covid

covid-19-korona_de4e70_md

Vzhľadom na končiacu stratégiu testovania   občanov na COVID-19 prostredníctvom samospráv a odberných miest v pôsobnosti MZ SR,  Vám dávame do pozornosti, že od 01.07.2021 naďalej prebieha testovanie občanov na COVID-19 na odbernom mieste – kino Kultúra Krupina, ktoré prevádzkuje firma Štúrova s.r.o. Zvolen.

Testovanie prebieha nezmenenom režime t.j. od pondelka do nedele v čase od 8:00hod. do 16:30hod.

V prípade potreby (občan má  príznaky ochorenia, bol v kontakte s infikovanou osobu, a pod.) je potrebné objednať sa prostredníctvom internetovej stránky: https://corona.gov.sk

Odberné miesto  poskytuje  testovanie RT-PCR testami aj  pre samoplatcov  -  bez objednania.

Testovanie prebieha  primárne formou RT-PCR testov. Okrem RT-PCR testov je možnosť otestovania sa prostredníctvom antigénového testu, ktorý je od 01.07.2021 za úhradu.

Deťom nastupujúcim do letných táborov je poskytované testovanie formou tzv. kloktacích testov.

Režim pracoviska sa môže  meniť v závislosti  od záujmu občanov  o testovanie,  o čom Vás budeme priebežne informovať

 

Od 01.07.2021    mobilné odberové miesto – kino Kultúra Krupina , prevádzkovateľ  Štúrova s.r.o. Zvolen,  nie je zazmluvnené  MZ SR,  a preto je testovanie   AG testom   spoplatnené sumou 15€

PCR test bude poskytnutý bezplatne    pre tých občanov, ktorí potrebujú test z dôvodu, že majú príznaky ochorenia,  boli v kontakte s pozitívnou osobou a pod., a  sú zaregistrovaní na stránke www.korona.gov.sk  

Pre samoplatcov je cena  PCR  testu  60€

 

Testovanie  prebieha v nasledovnom režime

 

AG test

PCR test

Pondelok

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

8:00 – 11:30

Utorok

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

8:00 – 11:30

Streda

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

12:30 –16:15

Štvrtok

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

8:00 – 11:30

Piatok

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

8:00 – 11:30

Sobota

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

---------------

Nedeľa

8:00 – 12:00      12:30 – 16:30

8:00 – 11:30