BUSINESS

Dane a poplatky 2021

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že miestne dane a poplatky za komunálny odpad pre rok 2021 boli vyrubené.

Rozhodnutia si môžete prevziať osobne na matrike MsÚ od pondelka 03.05.2021 v úradných hodinách.

 

Upozorňujeme, že zľavy pre žiakov a študentov neboli poskytnuté, nakoľko vyučovanie v minulom roku prebiehalo prevažne dištančne.