BUSINESS 2F9A1788

Daruj deň dvojmu mestu 2021

2F9A1788

Mesto Dudince ďakuje všetkým za účasť na jarnom upratovaní nášho mestečka, ktoré každoročne organizujeme pod názvom Daruj deň svojmu mestu.

Vyzbieralo sa viac ako 70 vriec odpadu.

Ďakujeme, že Vám záleží na prostredí v ktorom žijeme.

Priložené fotografie