Daruj deň svojmu mestu - 14.04.2018 od 9,00 hod.

Dňa 14.04.2018 sa uskutoční štvrtý ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktorý bude venovaný skrášleniu okolia, v ktorom žijeme. 
Srdečne pozývame občanov nášho mesta, aby svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.
Stretnutie všetkých dobrovoľníkov bude o 8,45 hod. pred budovou mestského úradu. 

Projekty mesta Dudince