Deratizácia kanalizačnej sústavy

V dňoch 9.októbra  2019 ( Streda ) až 30.novembra ( Sobota ) sa začne vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v našom meste v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Deratizáciu bude vykonávať  firma UOS s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. - ZV a STVPS a.s.- ZH.

Projekty mesta Dudince