BUSINESS

Deratizácia kanalizačnej sústavy

Oznamujem vám že v dňoch 6.10.2021 až 01.11.202, začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou UOS – Uni Outsource Services s.r.o.  vykonávať preventívnu deratizáciu kanalizačnej sústavy v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v našej obci.

Deratizačné práce budú prebiehať  v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.