BUSINESS

Distribúcia respirátorov pre seniorov nad 65 rokov

V týchto dňoch mesto Dudince v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou rozdalo seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v meste po 1 kuse respirátor FFP2.

Distribúciu respirátorov zabezpečili inšpektori verejného poriadku.