Dočasné zrušenie stránkových hodín na mestskom úrade

Kvôli hrozbe šírenia vírusu COVID – 19  Mesto Dudince od dňa 16.03.2020 do 27.03.2020 ruší stránkové hodiny mestského úradu.
Zamestnanci budú s klientmi osobne vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti, aj to iba  v prípade, že sú zdraví a nejavia  príznaky ochorenia.
Bežná agenda bude riešená telefonickou alebo e-mailovou formou.
Budova mestského úradu je miestom, ktoré bežne navštevuje množstvo ľudí, opatrenie o zrušení stránkových hodín bolo prijaté, aby sa predišlo možnému šíreniu vírusu.
Prosíme každého, aby dôsledne zvážil, či je nutné, aby navštívil mestský úrad osobne, nakoľko takmer všetky záležitosti je dnes 
už možné vybaviť elektronickou formou.

Ďakujeme všetkým obyvateľom Mesta Dudince a jeho návštevníkom, že uvažujú zodpovedne a chránia tak svoje zdravie a zdravie ostatných.

Projekty mesta Dudince