Dôležitý oznam Mesta Dudince

Od 12.9.2017 do 22.9.2017 bude prebiehať migrácia údajov z informačného systému IS URBIS do prostredia DCOM - Dátové centrum obcí a miest. 
Vzhľadom na náročnosť migračného postupu budú pokladne na mestskom úrade zatvorené a nebude možné prijímať platby v hotovosti, vystavovať pokladničné doklady a faktúry. 
O ukončení procesu migrácie Vás budeme informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

Projekty mesta Dudince